Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “นักฆ่าแสนซน (นักฆ่าแสนซน #1)” as Want to Read:
นักฆ่าแสนซน (นักฆ่าแสนซน #1)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

นักฆ่าแสนซน (花嫁刺客 #1)

3.98  ·  Rating details ·  60 Ratings  ·  9 Reviews
ยุทธภพนีคงจะไมมีนักฆาคนไหนฝีมือเทียบเทา ‘เฉียวซวงซวง’อีกแลว หากบอกวานางเปนอันดับหนึงกเหนจะไมมีใครเปนอันดับสอง ทีจริงควรบอกวานักฆาทุกนามลวนฝีมือสูงสงกวานางทังสิน หรือกลาวอยางไมไวหนาคือนางมันไมเอาไหน เปนจุดดางพรอยของสถาบันมือสังหารโดยแท

ขอปฏิบัติพืนฐานอยางหามเปิดเผยโฉมหนา หามเอยชือเสียงเรียงนาม หามแพรงพรายภารกิจ นางลวนไมพลาดแหกกฎ ทีรายคือนางดันทำทังหมดในคราวเดียว และตอหนา ‘เป
...more
Paperback, 192 pages
Published January 2012 by Jamsai (first published February 22nd 2008)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about นักฆ่าแสนซน, please sign up.

Be the first to ask a question about นักฆ่าแสนซน

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Papelaa Ri
Feb 26, 2015 rated it really liked it
อานรวดเดียวจบอีกแลวคะ (ชวงนีฟิตจริงๆ) เนือเรืองนารัก เกินคาดมากมาย ไมคิดวาจะสนุกขนาดนี
เปนเรืองทีเราอานแลวเขินมากมาย ตังแตนางเอกเจอพระเอกแรกๆ เรากพอเดาไดแลวคะวาพระเอกเปนใครกันแน ปกติไมชอบนางเอกเออ แตนางเอกคนนีฮาคะ ฮาแบบเออ แตไมเออเกินไป (ปีศาจนอยเออกวานีพันเทา)

พลอตนาสนใจ แตรูสึกยังเขียนออกมาไมสุด(อีกแลว) ตอนหลังๆรวบรัดเกินไปนิดสนึงคะ ชวงแรกๆชากวาทายเลมมาก แตเนือเรืองดำเนินไดสนุกนะคะ ไมคิดจะอานขามหรือเบือเลย
ทีสำคัญสำหรับเราแลวเราวามันหวานมาก กุกกิกนารัก ยังไงกไมรู ทังๆทีฉากหวานนอยกวาบางเรือง
ตอนก
...more
THEBEAM
Dec 10, 2012 rated it liked it
Shelves: chinese
นารักดีนะ ตอนแรกฮาดี
แตตอนจบมันรวบๆไปมัย
...more
Sangduan Tantrawong
Dec 14, 2017 rated it it was amazing
เปนนิยายแปลเรืองแรกทีอาน (นิยายจีนสมัยใหม) หลังจากนัน กเริมอานนิยายแปลแนวนีมากขึน และติดตามงานเขียนของผูแตงคนนีดวย - - ตองยกความดีใหผูแปล ทีทำใหเนือหาอานงาย ไหลลืน - - อานแลวขำ ตลกมาก - - อาจเพราะเคยอานแตนิยายไทยเนือหายาวๆ เลยรูสึกวา เนือหานอยไปหนอย ...more
Srisurang
Feb 22, 2012 rated it really liked it
Shelves: chinese-novel
ชอบคะ ตอนแรกตลกดี นางเอกนารัก ทีมาเตือนพระเอก แลวหลงทาง ตอนกลางนาลุนมาก เปิดเรืองมาเรากเดาไดวาพระเอกคือใคร อานไปกยิมไป ชอบพลอตมากๆ เลย แตพออานจบแลวคิดวาพลอตแบบนีนีสามารถทำใหสะเทือนอารมกวานีไดมาก ตัวละครกสรางไดดี ฉากรักกเขียนดี แตตอนทายมันเดาทางไดมากเกินไปจนหมดความตืนเตน เสียดายมากเพราะวาตอนตนชอบมากจริงๆ เลย ตางคนหลงรักกัน แตแลวพอรูวาความรักไมนาเปนไปได กมีซีนอารมณเขามาพอสมควร ความหวานลึกๆ ตรงทีพระเอกไมพูด แตการแสดงออกวารัก หวง หวงนันชัดเจน แบบอานไปตองเดาใจพระเอกไป เพราะนางเอกนันคอนขางบือไมเขาใจ ม ...more
Ning
Oct 09, 2012 rated it really liked it
เปนเลมทีออกแนวเบา ๆ ไมดรามามาก ไมตองคิดเยอะ

นางเอกเปนนักฆาทีไรเดียงสา โลกสวยมาก ๆ ...นารักดี
สวนพระเอกตอนหวาน กนารัก ตอนทีโหด ๆ ดุ ๆ กนารักดีอีกเหมือนกัน

ชวงตน + กลางเรือง
อานไดสนุกมาก .. มีบางชวงซีนอารมณ อานไดจีด ๆ ดีอยูเหมือนกัน

แตไมชอบตอนจบ มันไมซึง ไมหวาน ซักเทาไหร
จบไดธรรมดาเกินไปหนอย

แตกอานไดสนุกดี
...more
Rabbittÿ
Aug 18, 2014 rated it really liked it
Shelves: more-than-love
นางเอกเรืองนีนารัก เซอๆ ซาๆ ปกติไมคอยชอบนางเอกซือๆ แตเรืองนีชอบแฮะ
ให 4 ดาว เพราะตอนจบรวบรัดไปนิดจา
...more
Phurinee Chinakathum
Jul 07, 2016 rated it really liked it
Shelves: chinese-novel
นางเอกนารักนาเอนดูจริงๆ อานเพลินๆ ดีคะ ...more
Artanya
Jan 09, 2015 rated it it was amazing
Shelves: favorites
ฮาจริงจังอะเรืองนี เปิดฉากมาปะหนาพระนางครังแรกนีถึงกะลันเลยอะ แมตถัดมาฮามุกกริชอีก ไมไหวละ เนือเรืองสันๆไมมีอะไรมากมาย อานเพลินฮาดีคอนขางประทับใจ ^^V ...more
Moontoonlady
Apr 01, 2012 rated it really liked it
Shelves: translation
ไมมีนักฆาคนใดในปฐพีนีจะเปนเหมือนนางเอกอีกแลวคะ ...more
Bussara
rated it liked it
Nov 26, 2017
Chaniga
rated it really liked it
Sep 28, 2017
Zine Tanmatip
rated it really liked it
Oct 24, 2015
Choky Omma
rated it really liked it
Mar 25, 2017
Nui
rated it liked it
Sep 17, 2017
Sortletter
rated it liked it
Jun 10, 2016
Winnie
rated it it was amazing
Oct 04, 2017
Ivavalyn
rated it really liked it
Jul 18, 2015
Wiranya Jibs
rated it really liked it
Apr 23, 2015
Bookworm
rated it really liked it
Nov 22, 2012
Piyatida
rated it liked it
Sep 18, 2017
Payuta
rated it liked it
Jun 03, 2013
Mingkwan
rated it it was amazing
Jul 04, 2017
Giftza SarangHaeyo
rated it it was amazing
Jun 30, 2017
Kook
rated it really liked it
Aug 16, 2013
Chutimon
rated it it was amazing
Nov 09, 2015
Nutty Nut
rated it it was amazing
Apr 19, 2016
Jiranee Suriyakham
rated it liked it
Aug 19, 2014
Kate
rated it really liked it
Aug 04, 2013
Lovelyrabbit Usagi
rated it it was amazing
Aug 20, 2017
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
選擇言情小說創作,是因為它不像文學名著、商業周刊,或社論什麼的那麼偉大,反而喜歡它的通俗、易懂、平凡,有時候還具娛樂性、老少咸宜、令人放鬆,而且沒有人不喜歡愛情故事的,這就是為什麼任何電影電視節目,都要有男女主角的原因~~

言情小說界的人常說一句話,愛情不滅,情歌不滅~~所以流行天王天后唱的都是情歌,大街小巷放的也是情歌,而出版界的言情小說永遠立於不敗之地~~

所以,我喜歡寫言情小說,而且是寫幽默搞笑,偶而沒事還會嚐試特殊題材的小說,例如<死神搞烏龍>這類的,書名聽起來不像言情,但內容卻是言情故事(>_<)

創作讓我快樂~若你看了我的小說也覺得快樂,我會很有成就感的~~(^^)

(source)
More about 莫顏...

Other Books in the Series

花嫁刺客 (2 books)
  • นางโลมจอมป่วน (นักฆ่าแสนซน #2)