Giải Thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam Winners

Winners

Cánh Đồng Bất Tận

by
4.12 avg rating — 1,490 ratings
Giải Thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2006)
Rate this book
Clear rating
Sự mất ngủ của lửa

by
liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Giải Thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (1993)
Rate this book
Clear rating
The Sorrow of War: A Novel ...

by
4.02 avg rating — 4,465 ratings
Giải Thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (1991)
Rate this book
Clear rating
Mảnh đất lắm người nhiều ma

by
3.71 avg rating — 62 ratings
Giải Thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (1991)
Rate this book
Clear rating
Tuổi thơ dữ dội

by
4.61 avg rating — 1,347 ratings
Giải Thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam for Văn học thiếu nhi (1988)
Rate this book
Clear rating