جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) Winners

جایزهٔ ادبی هوشنگ گلشیری، جایزه‌ای است ادبی که سالانه به آثار انتشار یافته در زمینه ادبیات داستانی به زبان فارسی در ایران توسط بنیاد هوشنگ گلشیری که ب ...more

Winners

کاج های مورب

by
2.81 avg rating — 32 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2014)
Rate this book
Clear rating
در هوای گرگ و میش

by
2.71 avg rating — 7 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2014)
Rate this book
Clear rating
دکتر داتیس

by
3.37 avg rating — 197 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2014)
Rate this book
Clear rating
من ژانت نیستم

by
3.06 avg rating — 197 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2013)
Rate this book
Clear rating
فارسی بخند

by
3.02 avg rating — 66 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2013)
Rate this book
Clear rating
قلعه مرغی روزگار هرمی

by
3.11 avg rating — 84 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2013)
Rate this book
Clear rating
خواب با چشمان باز

by
2.87 avg rating — 30 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2012)
Rate this book
Clear rating
پرتره‌ی مرد ناتمام

by
2.74 avg rating — 103 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2012)
Rate this book
Clear rating
کتاب ویران

by
3.50 avg rating — 219 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین مجموعه داستان (2012)
Rate this book
Clear rating
زیر آفتاب خوش‌خیال عصر

by
2.85 avg rating — 98 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2012)
Rate this book
Clear rating
آدم‌ها

by
3.38 avg rating — 270 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین مجموعه داستان (2011)
Rate this book
Clear rating
نگران نباش

by
2.92 avg rating — 1,079 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین رمان (2010)
Rate this book
Clear rating
احتمالاً گم شده‌ام

by
3.30 avg rating — 1,006 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2010)
Rate this book
Clear rating
مرگ‌بازی

by
2.65 avg rating — 220 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2009)
Rate this book
Clear rating
برف و سمفونی ابری

by
3.35 avg rating — 527 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین مجموعه داستان (2009)
Rate this book
Clear rating
آن‌جا که پنچرگیری‌ها تمام م...

by
2.55 avg rating — 108 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین مجموعه داستان (2009)
Rate this book
Clear rating
آویشن قشنگ نیست

by
2.99 avg rating — 388 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2009)
Rate this book
Clear rating
زندگی مطابق خواسته‌ی تو پیش...

by
3.19 avg rating — 240 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2007)
Rate this book
Clear rating
عسکر گریز

by
3.14 avg rating — 14 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین مجموعه داستان (2007)
Rate this book
Clear rating
سالمرگی

by
3.21 avg rating — 90 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین رمان (2007)
Rate this book
Clear rating
عقرب روی پله‌های راه‌ آهن ا...

by
3.43 avg rating — 854 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2007)
Rate this book
Clear rating
باغ‌ها‌ی شنی

by
3.71 avg rating — 77 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2006)
Rate this book
Clear rating
رویای تبت

by
3.26 avg rating — 1,145 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین رمان (2006)
Rate this book
Clear rating
چهار درد

by
2.06 avg rating — 34 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین رمان (2006)
Rate this book
Clear rating
عاشقیت در پاورقی

by
3.27 avg rating — 581 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for مجموعه داستان اول (2005)
Rate this book
Clear rating
انجیرهای سرخ مزار

by
3.65 avg rating — 84 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین مجموعه داستان (2005)
Rate this book
Clear rating
رنگ کلاغ

by
2.66 avg rating — 32 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2005)
Rate this book
Clear rating
ماهي‌ها در شب مي‌خوابند

by
2.90 avg rating — 194 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for رمان اول (2005)
Rate this book
Clear rating
آداب بی‌قراری

by
3.26 avg rating — 1,137 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین رمان (2005)
Rate this book
Clear rating
آبی‌تر از گناه

by
2.89 avg rating — 225 ratings
جایزه هوشنگ گلشیری (Hooshang Golshiri Award) for بهترین رمان (2005)
Rate this book
Clear rating
« previous 1