برنده نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران Winners

Winners

می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم

by
4.45 avg rating — 11 ratings برنده نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران
Rate this book
Clear rating