برنده نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران Winners

Winners

می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم

by
4.50 avg rating — 12 ratings
برنده نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران
Rate this book
Clear rating