รางวัลวรรณกรรม สปอ. Winners

SEATO มาจากคำเต็มว่า The South East Asia Treaty Organization หรือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) มีประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย สหรัฐอ ...more

Winners

จดหมายจากเมืองไทย

by
4.49 avg rating — 41 ratings
รางวัลวรรณกรรม สปอ. for นวนิยาย (1969)
Rate this book
Clear rating