Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam Winners

Winners

Làn Gió Chảy Qua

by
really liked it 4.00 avg rating — 14 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2016)
Rate this book
Clear rating
Thông Reo Ngàn Hống

by
3.75 avg rating — 4 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2015)
Rate this book
Clear rating
Biên Bản Chiến Tranh 1-2-3-...

by
3.92 avg rating — 13 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2014)
Rate this book
Clear rating
Phút Giây Huyền Diệu

by
0.00 avg rating — 0 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2013)
Rate this book
Clear rating
Và Khi Tro Bụi

by
4.07 avg rating — 721 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2007)
Rate this book
Clear rating
Cánh Đồng Bất Tận

by
4.26 avg rating — 2,752 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (2006)
Rate this book
Clear rating
Sự Mất Ngủ Của Lửa

by
4.80 avg rating — 5 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (1993)
Rate this book
Clear rating
The Sorrow Of War: A Novel ...

by
4.04 avg rating — 7,639 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (1991)
Rate this book
Clear rating
Mảnh đất lắm người nhiều ma

by
3.86 avg rating — 99 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (1991)
Rate this book
Clear rating
Tuổi Thơ Dữ Dội

by
4.68 avg rating — 2,902 ratings
Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam for Văn học thiếu nhi (1988)
Rate this book
Clear rating