รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Winners

winner คือผู้ได้รับรางวัลดีเด่น
nominee คือผู้ได้รับรางวัลชมเชย

ในปี พ.ศ. 2515 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือชื่อย่อว่า "ยูเนสโ
...more

Winners

MY Little Kitchen 3 : ครัวบ...

by
4.22 avg rating — 9 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือ นิยายภาพทั่วไป (2021)
Rate this book
Clear rating
เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ: สุข...

by
4.56 avg rating — 118 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for สำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีประเภทสารคดี (2021)
Rate this book
Clear rating
Becoming a Butterfly การเดิ...

by
4.79 avg rating — 47 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for สำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีประเภทบันเทิงคดี (2021)
Rate this book
Clear rating
ตำนานหิมพานต์

by
really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปีประเภทสารคดี (2021)
Rate this book
Clear rating
แมววัด

by
really liked it 4.00 avg rating — 6 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปีประเภทบันเทิงคดี (2021)
Rate this book
Clear rating
คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของส...

by
3.63 avg rating — 27 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for รวมเรื่องสั้น (2021)
Rate this book
Clear rating
สุสานสยาม

by
2.62 avg rating — 16 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (2021)
Rate this book
Clear rating
ใต้ฝุ่น

by
3.81 avg rating — 26 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (2019)
Rate this book
Clear rating
หยาดน้ำค้างพันปี

by
4.25 avg rating — 4 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (2015)
Rate this book
Clear rating
พริ้วไปในพรายเวลา

by
4.36 avg rating — 22 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (2015)
Rate this book
Clear rating
เขียนฝันด้วยชีวิต

by
4.51 avg rating — 41 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (2006)
Rate this book
Clear rating
ข้ามสีทันดร

by
4.75 avg rating — 12 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (1997)
Rate this book
Clear rating
ขนำน้อยกลางทุ่งนา

by
4.33 avg rating — 6 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยายสำหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น (1981)
Rate this book
Clear rating
ลูกอีสาน

by
4.04 avg rating — 224 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (1976)
Rate this book
Clear rating
วงเวียนชีวิต

by
3.67 avg rating — 3 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ for นวนิยาย (1972)
Rate this book
Clear rating

nominees

HAVE A GOOD DIE วันนี้คือวั...

by
3.50 avg rating — 12 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือ นิยายภาพ (2022)
Rate this book
Clear rating
ไอโกะ แปลว่าความรัก

by
3.50 avg rating — 8 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีประเภทบันเทิงคดี (2022)
Rate this book
Clear rating
เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน

by
really liked it 4.00 avg rating — 2 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีประเภทบันเทิงคดี (2022)
Rate this book
Clear rating
เรื่องคุณเล่า

by
really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for รวมเรื่องสั้น (2022)
Rate this book
Clear rating
บ้านที่กลับไม่ได้

by
4.63 avg rating — 19 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for รวมเรื่องสั้น (2022)
Rate this book
Clear rating
อโศกสาง

by
4.23 avg rating — 13 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for นวนิยาย (2022)
Rate this book
Clear rating
วินาทีไร้น้ำหนัก

by
4.27 avg rating — 11 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for นวนิยาย (2022)
Rate this book
Clear rating
เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลค...

by
3.57 avg rating — 28 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for นวนิยาย (2022)
Rate this book
Clear rating
ไม่ใช่ที่ของเรา

by
4.83 avg rating — 6 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ (2022)
Rate this book
Clear rating
รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด

by
0.00 avg rating — 0 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (2022)
Rate this book
Clear rating
AUTUMN BLAZE เปลวสารท ภาค แ...

by
0.00 avg rating — 0 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (2021)
Rate this book
Clear rating
ERASMUS GENERATION เผ่าพันธ...

by
4.25 avg rating — 32 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทสารคดี (2021)
Rate this book
Clear rating
ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน: I S...

by
3.75 avg rating — 4 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทสารคดี (2021)
Rate this book
Clear rating
THE MORNING FLIGHT TO SAD F...

by
4.16 avg rating — 223 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for รวมเรื่องสั้น (2021)
Rate this book
Clear rating
ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่นๆ

by
3.40 avg rating — 5 ratings
รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ Nominee for รวมเรื่องสั้น (2021)
Rate this book
Clear rating
« previous 1 3