جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی Winners

جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات سال ۱۳۷۹ برای پشتیبانی از آثار فاخر داستانی تشکلیل شد. هر ساله علاوه بر انتخاب مجموعه داستان و رمان از یک چهره تأثیر ...more

Winners

بلبل حلبی

by
3.61 avg rating — 61 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی for مجموعه داستان (2005)
Rate this book
Clear rating
من ببر نیستم پیچیده به بالا...

by
2.64 avg rating — 39 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی for رمان (2002)
Rate this book
Clear rating
همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوبها

by
3.80 avg rating — 6,701 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی for رمان (2002)
Rate this book
Clear rating
دوباره از همان خیابان‌ها

by
3.72 avg rating — 522 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی for مجموعه داستان (2001)
Rate this book
Clear rating
احتمال پرسه و شوخی

by
3.17 avg rating — 12 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی (2001)
Rate this book
Clear rating
هیس

by
3.53 avg rating — 288 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی for رمان (2000)
Rate this book
Clear rating

nominees

شطرنج با ماشین قیامت

by
3.38 avg rating — 336 ratings
جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی Nominee for کتاب سال (2006)
Rate this book
Clear rating