Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Winners

Winners

Life and Fate

by
4.44 avg rating — 11,801 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2014)
Rate this book
Clear rating
Venice

by
4.04 avg rating — 1,581 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2011)
Rate this book
Clear rating
Indignation

by
3.76 avg rating — 16,597 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2010)
Rate this book
Clear rating
Questa storia

by
3.81 avg rating — 2,903 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2009)
Rate this book
Clear rating
The Book of Disquiet

by
4.42 avg rating — 27,749 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2008)
Rate this book
Clear rating
Collected Fictions

by
4.57 avg rating — 23,115 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2006)
Rate this book
Clear rating
Joseph and His Brothers

by
4.42 avg rating — 1,907 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2005)
Rate this book
Clear rating
The Trolley

by
3.07 avg rating — 285 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2004)
Rate this book
Clear rating
Si sta facendo sempre più t...

by
3.64 avg rating — 622 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2003)
Rate this book
Clear rating
A Journey to the End of the...

by
3.79 avg rating — 782 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (2002)
Rate this book
Clear rating
Correction

by
4.26 avg rating — 3,003 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (1999)
Rate this book
Clear rating
Bérénice

by
3.74 avg rating — 2,321 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης for Μετάφραση Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα (1998)
Rate this book
Clear rating
The Flanders Road

by
3.63 avg rating — 545 ratings
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης (1989)
Rate this book
Clear rating