محمد قائد


Born
in Shiraz, Iran
January 01, 1949

Website

Genre


Average rating: 3.84 · 511 ratings · 82 reviews · 17 distinct worksSimilar authors
دفترچه خاطرات و فراموشی

4.03 avg rating — 183 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
ظلم، جهل و برزخیان زمین: نج...

4.09 avg rating — 92 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
عشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست

3.60 avg rating — 57 ratings — published 1998 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
دانه‌های انار+ خرده‌های شیشه

liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
بچهٔ رُزمری

by
really liked it 4.00 avg rating — 114,455 ratings — published 1967 — 88 editions
Rate this book
Clear rating
مبارزه علیه وضع موجود

by
3.71 avg rating — 34 ratings — published 1997 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
توپ‏‌های ماه اوت

by
4.15 avg rating — 60,671 ratings — published 1962 — 25 editions
Rate this book
Clear rating
آدم ما در قاهره

by
3.09 avg rating — 23 ratings
Rate this book
Clear rating
سکوت

by
3.38 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
مقدمه‌ای بر ایدئولوژیهای سیاسی

by
3.30 avg rating — 30 ratings — published 1994 — 13 editions
Rate this book
Clear rating
More books by محمد قائد…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

“بپرهیزیم از پیشبینی آینده، تا چه رسد تعین تکلیف برای آیندگان. نسلهای
آینده هر کاری دلشان بخواهد یا مجبور شوند و شرایط ایجاب کند خواهند
کرد. ما با امر و نهی و فرمایشات جاودانه نمیشویم، بیشر احتمال دارد
خودمان را اسباب خنده نوه و نتیجه ها کنیم. اگر هم اعتنا کنند
خواهند نوشت طفلک یارو را باش.”
محمد قائد

“در واقعیت امر٬ سنتگرایان وجود نواندیشان دینی را از سر این ضرورت تحمل می‌کنند که این مکتب کمک می‌کند نوجوانانی که بدون دسته‌ی اخیر ممکن بود به مکتب‌های دیگر رو بیاورند در حیطه‌ی دین بمانند. وجود نواندیشان دینی به عنوان علاقمندانی جانبی که به رونق بازار دین کمک می‌کنند تحمل می‌شود٬ نه افرادی دارای فکر اصیل و قابل احترام. از این رو٬ در هر برخوردی که به نتایج قاطع و تعیین‌کننده بینجامد٬ سنتگرایان راسا وارد عمل می‌شوند. به بیان دیگر٬ نواندیشان دینی مبلغانی فرض می‌شوند که دین را به عاریت گرفته‌اند و حق ِ باختن ِ عرصه‌ی عاریتی را به منتقدان لاکتاب ندارند٬ زیرا مالک آن عرصه به حساب نمی‌آیند. در نقد نواندیشی دینی تا حد بسیار محدودی در نقد ِ فرد ِ نواندیش می‌توان پیش رفت. عبور از این مرحله و ورود به محتوای تفکر به معنی نقد نهاد دین و پا گذاشتن به وادی پر خطری خواهد بود که ممکن است به اعلام ارتداد ِ منتقد - و عواقب آن - بینجامد. شکست منتقد در هر بحثی به معنی ِ پیروزی نواندیش دینی خواهد بود٬ اما پیروزی منتقد به سعی خباثت‌آمیز او در به چالش کشیدن ِ نهاد دین تعبیر می‌شود.”
محمد قائد, ظلم، جهل و برزخیان زمین: نجوا و فریادها در برخورد فرهنگهاIs this you? Let us know. If not, help out and invite محمد to Goodreads.