,
محمد قائد

محمد قائد’s Followers (57)

member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo

محمد قائد


Born
in Shiraz, Iran
January 01, 1949

Website

Genre


Average rating: 3.8 · 641 ratings · 114 reviews · 18 distinct worksSimilar authors
بچهٔ رُزمری

by
4.03 avg rating — 129,843 ratings — published 1967 — 222 editions
Rate this book
Clear rating
توپ‏‌های ماه اوت

by
4.16 avg rating — 71,164 ratings — published 1962 — 114 editions
Rate this book
Clear rating
ظهور و س‍ق‍وط ق‍درت‌های ب‍ز...

by
4.12 avg rating — 5,452 ratings — published 1987 — 52 editions
Rate this book
Clear rating
رنج و التيام

by
4.14 avg rating — 759 ratings34 editions
Rate this book
Clear rating
نخستین مسلمانان در اروپا

by
3.75 avg rating — 281 ratings — published 1982 — 17 editions
Rate this book
Clear rating
دفترچه‌ی خاطرات و فراموشی

3.97 avg rating — 211 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
ظلم، جهل و برزخیان زمین: نج...

4.06 avg rating — 106 ratings — published 2010 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
عشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست

3.72 avg rating — 72 ratings — published 1998 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
مبارزه علیه وضع موجود

by
3.57 avg rating — 42 ratings — published 1997 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
دانه‌های انار+ خرده‌های شیشه

it was ok 2.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by محمد قائد…
Quotes by محمد قائد  (?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)

“بپرهیزیم از پیشبینی آینده، تا چه رسد تعین تکلیف برای آیندگان. نسلهای
آینده هر کاری دلشان بخواهد یا مجبور شوند و شرایط ایجاب کند خواهند
کرد. ما با امر و نهی و فرمایشات جاودانه نمیشویم، بیشر احتمال دارد
خودمان را اسباب خنده نوه و نتیجه ها کنیم. اگر هم اعتنا کنند
خواهند نوشت طفلک یارو را باش.”
محمد قائد

“در واقعیت امر٬ سنتگرایان وجود نواندیشان دینی را از سر این ضرورت تحمل می‌کنند که این مکتب کمک می‌کند نوجوانانی که بدون دسته‌ی اخیر ممکن بود به مکتب‌های دیگر رو بیاورند در حیطه‌ی دین بمانند. وجود نواندیشان دینی به عنوان علاقمندانی جانبی که به رونق بازار دین کمک می‌کنند تحمل می‌شود٬ نه افرادی دارای فکر اصیل و قابل احترام. از این رو٬ در هر برخوردی که به نتایج قاطع و تعیین‌کننده بینجامد٬ سنتگرایان راسا وارد عمل می‌شوند. به بیان دیگر٬ نواندیشان دینی مبلغانی فرض می‌شوند که دین را به عاریت گرفته‌اند و حق ِ باختن ِ عرصه‌ی عاریتی را به منتقدان لاکتاب ندارند٬ زیرا مالک آن عرصه به حساب نمی‌آیند. در نقد نواندیشی دینی تا حد بسیار محدودی در نقد ِ فرد ِ نواندیش می‌توان پیش رفت. عبور از این مرحله و ورود به محتوای تفکر به معنی نقد نهاد دین و پا گذاشتن به وادی پر خطری خواهد بود که ممکن است به اعلام ارتداد ِ منتقد - و عواقب آن - بینجامد. شکست منتقد در هر بحثی به معنی ِ پیروزی نواندیش دینی خواهد بود٬ اما پیروزی منتقد به سعی خباثت‌آمیز او در به چالش کشیدن ِ نهاد دین تعبیر می‌شود.”
محمد قائد, ظلم، جهل و برزخیان زمین: نجوا و فریادها در برخورد فرهنگهاIs this you? Let us know. If not, help out and invite محمد to Goodreads.