Susan Sontag

more photos (2)

Susan Sontag’s Followers (3,735)

member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo
member photo

Susan Sontag


Born
in New York, New York, The United States
January 16, 1933

Died
December 28, 2004

Website

Genre

Influences


Susan Sontag was born in New York City on January 16, 1933, grew up in Tucson, Arizona, and attended high school in Los Angeles. She received her B.A. from the College of the University of Chicago and did graduate work in philosophy, literature, and theology at Harvard University and Saint Anne’s College, Oxford.

Her books include four novels, The Benefactor, Death Kit, The Volcano Lover, and In America; a collection of short stories, I, etcetera; several plays, including Alice in Bed and Lady from the Sea; and nine works of nonfiction, starting with Against Interpretation and including On Photography, Illness as Metaphor, Where the Stress Falls, Regarding the Pain of Others, and At the Same Time. In 1982, Farrar, Straus & Giroux published A
...more

Average rating: 3.96 · 176,480 ratings · 11,169 reviews · 235 distinct worksSimilar authors
On Photography

3.87 avg rating — 46,047 ratings — published 1973 — 150 editions
Rate this book
Clear rating
Regarding the Pain of Others

4.08 avg rating — 15,410 ratings — published 2003 — 78 editions
Rate this book
Clear rating
Against Interpretation and ...

4.14 avg rating — 8,140 ratings — published 1964 — 89 editions
Rate this book
Clear rating
Illness as Metaphor and AID...

3.99 avg rating — 5,651 ratings — published 1989 — 76 editions
Rate this book
Clear rating
Notes on "Camp"

3.96 avg rating — 5,678 ratings — published 1964 — 10 editions
Rate this book
Clear rating
Reborn: Journals and Notebo...

by
4.01 avg rating — 3,439 ratings22 editions
Rate this book
Clear rating
Illness as Metaphor

3.94 avg rating — 2,679 ratings — published 1978 — 29 editions
Rate this book
Clear rating
The Volcano Lover

3.64 avg rating — 2,662 ratings — published 1992 — 91 editions
Rate this book
Clear rating
In America

3.33 avg rating — 2,082 ratings — published 2000 — 62 editions
Rate this book
Clear rating
As Consciousness is Harness...

by
4.06 avg rating — 1,315 ratings — published 2012 — 42 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Susan Sontag…
Reborn: Journals and Notebo... As Consciousness is Harness...
(2 books)
by
4.02 avg rating — 4,754 ratings

Reborn: Journals and Notebo...
(1 book)
by
4.01 avg rating — 3,439 ratings

Quotes by Susan Sontag  (?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)

“My library is an archive of longings.”
Susan Sontag, As Consciousness is Harnessed to Flesh: Journals and Notebooks, 1964-1980

“I haven't been everywhere, but it's on my list.”
Susan Sontag

“Do stuff. be clenched, curious. Not waiting for inspiration's shove or society's kiss on your forehead. Pay attention. It's all about paying attention. attention is vitality. It connects you with others. It makes you eager. stay eager.”
Susan Sontag

Polls

Ո՞ր կին գրողին կարդանք նոյեմբերին: Հարցման մեջ նշել եմ միայն հեղինակներին, բայց եթե ուզում եք իմանալ, թե կոնկրետ որ գրքերն են հարցման մեջ, այցելեք հետևյալ հղմամբ.
https://www.goodreads.com/topic/show/...

Խնդրում եմ՝ քվեարկել միայն այն գրքի օգտին, որն ինքներդ պատրաստվում եք կարդալ:

 
  9 votes, 40.9%

 
  6 votes, 27.3%

 
  2 votes, 9.1%

 
  2 votes, 9.1%

 
  1 vote, 4.5%

 
  1 vote, 4.5%

 
  1 vote, 4.5%

 
  0 votes, 0.0%

 
  0 votes, 0.0%

More...

Topics Mentioning This Author

topics posts views last activity  
The Next Best Boo...: pjreads - frequent flyer 28 469 May 02, 2010 05:21PM  
Challenge: 50 Books: Shibbie's 2010 37 342 Dec 12, 2010 08:39PM  
The Seasonal Read...: This topic has been closed to new comments. Spring Challenge 2011 Completed Tasks (DO NOT DELETE ANY POSTS) 2883 1088 May 31, 2011 09:01PM  
Around the World ...: pjreads ♫ - circumnavigator 10 79 Sep 22, 2011 09:15AM  
The Seasonal Read...: 10.9 - Earth Signs 33 113 Jan 03, 2012 05:16PM  
The Seasonal Read...: This topic has been closed to new comments. Winter Challenge 2011: Completed Tasks -DO NOT DELETE ANY POSTS IN THIS TOPIC 2888 767 Feb 29, 2012 09:03PM  
The Seasonal Read...: This topic has been closed to new comments. Fall Challenge 2012: Completed Tasks - DO NOT DELETE ANY POSTS IN THIS TOPIC 2321 733 Dec 28, 2012 03:29PM  
Historical Fictio...: HF set in Pompeii 8 119 Feb 14, 2013 12:00PM  
The Next Best Boo...: This topic has been closed to new comments. Author Alphabet 3704 3066 Mar 14, 2013 03:16PM  
The Next Best Boo...: This topic has been closed to new comments. The Title Game 20238 14460 May 30, 2013 12:53PM