Susan Sontag


Born
in New York, New York, The United States
January 16, 1933

Died
December 28, 2004

Website

Genre

Influences


Jewish American literary critic, theorist, novelist, and filmmaker.

Average rating: 3.94 · 97,458 ratings · 4,958 reviews · 133 distinct worksSimilar authors
On Photography

3.80 avg rating — 30,496 ratings — published 1973 — 75 editions
Rate this book
Clear rating
Regarding the Pain of Others

4.02 avg rating — 8,418 ratings — published 2001 — 47 editions
Rate this book
Clear rating
Against Interpretation and ...

4.12 avg rating — 5,300 ratings — published 1966 — 42 editions
Rate this book
Clear rating
Illness as Metaphor & AIDS ...

3.95 avg rating — 2,780 ratings — published 1989 — 34 editions
Rate this book
Clear rating
Reborn: Journals and Notebo...

by
3.96 avg rating — 2,119 ratings — published 2008 — 27 editions
Rate this book
Clear rating
The Volcano Lover: A Romance

3.57 avg rating — 1,793 ratings — published 1992 — 13 editions
Rate this book
Clear rating
In America

3.29 avg rating — 1,626 ratings — published 1999 — 34 editions
Rate this book
Clear rating
Illness as Metaphor

3.94 avg rating — 1,346 ratings — published 1978 — 18 editions
Rate this book
Clear rating
As Consciousness is Harness...

by
really liked it 4.00 avg rating — 780 ratings — published 2012 — 21 editions
Rate this book
Clear rating
I, etcetera

3.75 avg rating — 752 ratings — published 1963 — 18 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Susan Sontag…
Reborn: Journals and Notebo... As Consciousness is Harness...
(2 books)
by
3.97 avg rating — 2,899 ratings

Reborn: Journals and Notebo...
(1 book)
by
3.96 avg rating — 2,119 ratings

“I haven't been everywhere, but it's on my list.”
Susan Sontag

“My library is an archive of longings.”
Susan Sontag, As Consciousness is Harnessed to Flesh: Journals and Notebooks, 1964-1980

“Do stuff. be clenched, curious. Not waiting for inspiration's shove or society's kiss on your forehead. Pay attention. It's all about paying attention. attention is vitality. It connects you with others. It makes you eager. stay eager.”
Susan Sontag

Polls

Ո՞ր կին գրողին կարդանք նոյեմբերին: Հարցման մեջ նշել եմ միայն հեղինակներին, բայց եթե ուզում եք իմանալ, թե կոնկրետ որ գրքերն են հարցման մեջ, այցելեք հետևյալ հղմամբ.
https://www.goodreads.com/topic/show/...

Խնդրում եմ՝ քվեարկել միայն այն գրքի օգտին, որն ինքներդ պատրաստվում եք կարդալ:

 
  9 votes, 40.9%

 
  6 votes, 27.3%

 
  2 votes, 9.1%

 
  2 votes, 9.1%

 
  1 vote, 4.5%

 
  1 vote, 4.5%

 
  1 vote, 4.5%

 
  0 votes, 0.0%

 
  0 votes, 0.0%

More...

Topics Mentioning This Author