محمد دبیرسیاقی


Born
in قزوین, Iran
February 25, 1920

Genre


سید محمّد دبیرسیاقی (زادهٔ ۵ اسفند ۱۲۹۸ خورشیدی در قزوین) پژوهشگر نویسنده شاعر و استاد ادبیات فارسی است. وی از ارکان چهارگانهٔ بنیاد لغتنامهٔ دهخدا و مصحح بسیاری از متنهای کهن فارسی است.
وی پس از گذراندن دورههای ابتدایی و متوسطه در قزوین و تهران و گرفتن دیپلم از دارالفنون در ۱۳۱۸ در ۱۳۲۴ دکتری ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. در ۱۳۲۵ به عضویت انجمن ایرانشناسی درآمد. آنگاه به استادی در دانشگاه تهران و نیز دانشگاههای چین و مصر پرداخت. دبیرسیاقی تا ۱۳۵۳ که بازنشسته شد در استخدام وزارت دارایی بود. او میان سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۴ در گردآوری لغتنامه با علیاکبر دهخدا همکاری داشت. از آن پس همکاری او با سازمان لغتنامه تا ۱۳۵۹ -که کار این اثر به پایان رسید- پی گرفته شد.
او تاکنون نزدیک به ۸۰ متن ادبی و تاریخی را تصحیح و منتشر کردهاست که از
...more

Average rating: 3.92 · 131 ratings · 25 reviews · 17 distinct worksSimilar authors
برگردان روایت‌گونه شاهنامه ...

4.18 avg rating — 71 ratings — published 2013 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
پيشاهنگان شعر پارسي

3.60 avg rating — 25 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
شاهنامه حکیم ابولقاسم فردوس...

4.25 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
سلطان جلال الدین خوارزمشاه

2.83 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
پیشاهنگان شعر فارسی

really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
شاهنامه فردوسی - جلد پنجم

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
شاهنامه فردوسی - جلد چهارم

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
شاهنامه فردوسی - جلد سوم

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
شاهنامه فردوسی - جلد دوم

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
شاهنامه فردوسی - جلد اول

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by محمد دبیرسیاقی…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite محمد to Goodreads.