جلیل دوستخواه

جلیل دوستخواه


Born
اصفهان / Ésfahân, Iran
Website

Genre


جلیل دوستخواه در سال 1312 خورشیدی در اصفهان زادهشد. دورههای مکتب و دبستان و دبیرستان و دانشسرای مقدّماتی را در همانشهر گذرانید و از سال 1331 بهخدمت آموزگاری در روستاها پرداخت.
در سال 1336 به دانشکدهی ادبیات دانشگاه تهران پذیرفتهشد و تا سال 1344 درسهای دورههای لیسانس و دکترای زبان و ادبیات فارسی را با موفّقیّت گذرانید.
در سالهای 1339–1342 بهدعوت زندهیاد «استاد دکتر محمّد معین» در کار تألیف و تدوین بخشیاز «لغتنامهی دهخدا» (حرف «ر») و سامانبخشیی پارهیی از مادّههای ادبیی «فرهنگ فارسی» شرکتکرد. در همینسالها بهدعوت استاد زندهیاد «ابراهیم پورداود» کار نگارش گزیدهیی از «گزارش اوستا» را برعهدهگرفت که برآیند آن «اوستا/نامهی مینویی آیین زرتشت» از سال 1343 تا 1366 ششبار بهچاپرسید.
دوستخواه پایاننامهی دانشگاهیی خود را زیر عنوان «آیین پهلوانی در ایران باستا
...more

جلیل دوستخواه isn't a Goodreads Author (yet), but he does have a blog, so here are some recent posts imported from his feed.
Average rating: 4.24 · 109 ratings · 14 reviews · 10 distinct works
(اوستا: کهن‌ترین سرودها و م...

4.27 avg rating — 49 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
(اوستا: کهن‌ترین سرودها و م...

4.50 avg rating — 22 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
(اوستا: کهن‌ترین سرودها و م...

4.13 avg rating — 8 ratings — published 1992
Rate this book
Clear rating
حماسه ملی ایران، یادمانی از...

it was amazing 5.00 avg rating — 3 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
اوستا٬ کهن‌ترین سرودها و مت...

it was amazing 5.00 avg rating — 2 ratings — published 1933
Rate this book
Clear rating
ایرانی ماندن و جهانی شدن

really liked it 4.00 avg rating — 1 rating — published 2015
Rate this book
Clear rating
تن پهلوان و روان خردمند پژو...

by
3.84 avg rating — 19 ratings — published 1995
Rate this book
Clear rating
داستان رستم و سهراب / به رو...

by
4.12 avg rating — 214 ratings12 editions
Rate this book
Clear rating
پژوهش هایی در شاهنامه

by
liked it 3.00 avg rating — 1 rating — published 1371
Rate this book
Clear rating
بنیادهای اسطوره و حماسه ایران

by
2.67 avg rating — 3 ratings — published 2007 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
More books by جلیل دوستخواه…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite جلیل to Goodreads.