صادق زیباکلام


Born
in تهران / Tehran, Iran
January 01, 1948

Website

Genre


صادق زیباكلام مفرد در سال ۱۳۲۷ درمحله بازارچه آب منگول تهران متولد شد. وی استاد علوم سیاسی، نگارنده و دانشور ایرانی با گرایشهای اصلاحگرایانه و نوآزادیخواهانه است. او دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد دارد و هماکنون استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد است.


تألیفات:
ما چگونه، ما شدیم: ریشهیابی علل عقب ماندگی در ایران، صادق زیبا کلام، تهران: روزنه
غرب چگونه غرب شد؟ (چاپ اول: ۱۳۹۵)
هاشمی بدون رتوش: پنج سال گفتگو با هاشمی رفسنجانی، صادق زیبا کلام، فرشته سادات اتفاق فر، تهران: روزنه
جامعهشناسی به زبان ساده، صادق زیبا کلام، تهران: روزنه
مقدمهای بر انقلاب اسلامی، صادق زیبا کلام، تهران: روزنه
فرهنگ خاص علوم سیاسی (دربرگیرنده کلیه اصطلاحاتی که به «ایسم» ختم میشوند)، حسن علیزاده، صادق زیبا کلام (مقدمه)،
...more

Average rating: 3.73 · 1,831 ratings · 245 reviews · 25 distinct worksSimilar authors
ما چگونه، ما شدیم؟

3.78 avg rating — 841 ratings — published 1998 — 9 editions
Rate this book
Clear rating
غرب چگونه غرب شد؟

3.82 avg rating — 184 ratings
Rate this book
Clear rating
جامعه‌شناسی به‌ زبان ساده

3.68 avg rating — 110 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی

3.68 avg rating — 104 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
سنت و مدرنیته، ریشه یابی عل...

3.84 avg rating — 140 ratings — published 2000 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
هاشمی بدون روتوش

by
3.66 avg rating — 86 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
آذری غریب

3.52 avg rating — 71 ratings — published 2008 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
پنج گفتار در باب حکومت

3.60 avg rating — 52 ratings — published 2010 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
از دموکراسی تا مردمسالاری دینی

3.56 avg rating — 64 ratings — published 2004 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
تولد اسرائیل، جلد ۱

3.92 avg rating — 26 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by صادق زیباکلام…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite صادق to Goodreads.