مرتضی ممیز


Born
in تهران / Téhrân, Iran
August 26, 1935

Died
October 25, 2005

Website

Genre


Average rating: 3.79 · 2,394 ratings · 92 reviews · 9 distinct works
گزیده آثار گرافیک مرتضی ممی...

by
4.13 avg rating — 15 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating
مرتضی ممیز : طراحی گرافیک /...

by
3.77 avg rating — 13 ratings — published 2005
Rate this book
Clear rating
حرف‌های تجربه

by
3.91 avg rating — 11 ratings — published 2003
Rate this book
Clear rating
کارهای مرتضی ممیز

3.50 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
قصه‌های خوب برای بچه‌های خو...

by
3.78 avg rating — 2,004 ratings — published 1964 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
گیل گمش

by
3.67 avg rating — 72,142 ratings — published -2100 — 347 editions
Rate this book
Clear rating
آینه و سه داستان دیگر

by
3.50 avg rating — 4 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
راه خانه خورشید

by
it was ok 2.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
بهیموت : ساختار و عملکرد نا...

by
0.00 avg rating — 0 ratings — published 1944
Rate this book
Clear rating
More books by مرتضی ممیز…