احسان شریعتی


Born
in mashhad, Iran
September 03, 1959

Website

Genre

Influences
روشنفکر نوگرای ملی _ مذهبی


سایت هواداران
انجمن احسان شریعتی ــــــــــ فهرست مقالات ــــــــــ صفحه احسان شریعتی
...more

Average rating: 2.88 · 52 ratings · 26 reviews · 26 distinct works
شریعتی، اندیشمند آزادی

really liked it 4.00 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
بعثت، چگونه انقلاب یا اصلاح...

3.50 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
در باب عمل نقد

liked it 3.00 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
بر کرسی نشاندن عقل

3.67 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
تبیین رابطه فلسفه با دین

2.75 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
چشم‌اندازهای جنبش دانشجویی

3.67 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
انقلاب مرد! زنده باد انقلاب!

3.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
حقیقت و ناکامیِ دموکراسی متعهد

2.50 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
تولد اندیشهٔ آزادی، عدالت و...

2.50 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
باز هم بازگشت به خویشتن خویش

liked it 3.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by احسان شریعتی…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite احسان to Goodreads.