Vardges Petrosyan


Born
in Ashtarak, Armenia
January 01, 1932

Died
January 01, 1994

Genre


Vardges Petrosyan, a prominent novelist, playwright and essayist was born in 1932 in the village of Ashtarak in the Ararat Valley, where he spent his childhood years, finished school and began writing his first verses.

In 1954 he graduated from the Yerevan University and started writing for several youth newpapers. As a newspaper correspondent he travelled all over his native Armenia and throughout the entire Soviet Union—from 'Yakutia in Eastern Siberia to Karelia in the northwest of the country.

His first collection of poems, "The Ballad of Man", came out in 1958, to be followed by collections of essays, feature stories and tales.

Vardges Petrosyan is best known for his novels "The Last Teacher", "Letters from the Small Stations of Childhood
...more

Average rating: 4.3 · 579 ratings · 31 reviews · 14 distinct worksSimilar authors
Ապրած և չապրած տարիներ

by
4.24 avg rating — 348 ratings — published 1983
Rate this book
Clear rating
Կրակե շապիկ

by
4.40 avg rating — 63 ratings — published 1986
Rate this book
Clear rating
Դեղատուն Անի

4.24 avg rating — 49 ratings
Rate this book
Clear rating
Վերջին Ուսուցիչը

4.62 avg rating — 37 ratings — published 1980
Rate this book
Clear rating
Մենավոր ընկուզենին

4.50 avg rating — 20 ratings — published 1981 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Ես արդեն մեծացել եմ, մայրիկ

4.09 avg rating — 22 ratings
Rate this book
Clear rating
Հայկական Էսքիզներ Բ

4.38 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
Հայկական Էսքիզներ Ա

4.55 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
Քաղաքի կիսաբաց լուսամուտներ

4.83 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
Прожитые и непрожитые годы

4.50 avg rating — 4 ratings — published 1978 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Vardges Petrosyan…
“... ժողովրդի անցած կյանքը գյուղական մի տուն չի, որ դռներին կողպեք դնես, փակես և հետո ականատես լինես, թե ինչպես է նա փուլ գալիս ոտքի վրա։ Պատմության առաստաղը՝ եթե փուլ գա, փուլ կգա մեր գլխին, և գալիք սրունդը մեզ չի ների։”
Vardges Petrosyan, Մենավոր ընկուզենին

“Այդ երեք գիշերը մնաց կնոջ կյանքում՝ իբրև
լույս, իբրև վերք։ Ռազմիկ Սահակյանը տրորեց վերքը, լույսը նա չէր ըմբռնի, որ տրորեր։”
Vardges Petrosyan, Մենավոր ընկուզենին

“Դուդուկը տղամարդու վշտի գործիք է. տղամարդը իր մեջ է լաց լինում, ատամներով ճզմում հեծկլտոցը, դուդուկը չի գոռում, դուդուկի արցունքներն աղբյուր է, որ կաթիլ -կաթիլ է դուրս գալիս գետնի տակից։”
Vardges Petrosyan, Մենավոր ընկուզենին