Phan Phu Tiên

Phan Phu Tiên’s Followers

None yet.

Phan Phu Tiên


Born
in Ha Tinh, Viet Nam
December 24, 1369

Died
December 23, 1461

Website


Phan Phu Tiên hay Phan Phù Tiên (chữ Hán: 潘孚先, 1370 -1462), tự: Tín Thần, hiệu: Mặc Hiên; là nhà biên khảo, nhà sử học, và là thầy thuốc Việt Nam ở đầu thời Nhà Lê sơ. Thành tựu đáng kể của ông, đó là đã biên soạn ra bộ Việt âm thi tập và bộ Đại Việt sử ký tục biên.

Sự nghiệp
Theo thần phả ở vùng Đông Ngạc, thì Phan Phu Tiên từng thi đỗ Thái học sinh (tương đương Tiến sĩ) đời Trần Thuận Tông (ở ngôi: 1388-1398), và từng bổ chức quan.

Lại có tài liệu, như Toàn Việt thi lục, thì cho rằng ông đã thi đỗ khoa Hoành từ tại hành doanh Bồ Đề vào năm 1428.

Song có điều chắn chắn là sau ngày kháng Minh toàn thắng, năm 1429, vua Lê Thái Tổ cho mở khoa thi Minh kinh bác học để chọn nhân tài, ông đã ra dự thi và đỗ thứ ba sau Triệu Thái và Trần Thuấn Du.

Sau
...more

Average rating: 4.39 · 59 ratings · 6 reviews · 1 distinct work
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

by
4.30 avg rating — 73 ratings — published 1697 — 6 editions
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.