مهدی اخوان ثالث


Born
in Maŝhad, Iran
January 01, 1928

Died
August 26, 1990

Genre

Influences


مهدی اخوان ثالث در سال در مشهد چشم به جهان گشود. در مشهد تا متوسطه نیز ادامه تحصیل داد واز نوجوانی به شاعری روی آورد و در آغاز قالب شعر کهن را برگزید. در سال دوره هنرستان مشهد رشته آهنگری را به پایان بر و همان جا در همین رشته آغاز به کار کرد.در آغاز دههٔ بیست زندگیش به تهران آمد و پیشهٔ آموزگاری را برگزید. در سال بادختر عمویش ایران اخوان ثالث ازدواج کرد. با اینکه نخست به سیاست گرایش داشت ولی پس از رویداد مرداد از سیاست تا مدتی روی گرداند. چندی بعد با نیما یوشیج و شیوهٔ سرایندگی او آشنا شد. شاهکار اخوان ثالث شعر زمستان است. او رویکردی میهنپرستانه داشت و بهترین اشعارش را نیز برای ایران گفتهاست (تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم). او دارای فرزند است

پیشینه و رویدادها
* اخوان چند بار به زندان افتاد و یک بار نیز به حومه کاشان تبعید شد
* در سال
...more

Average rating: 4.06 · 9,249 ratings · 400 reviews · 36 distinct worksSimilar authors
زمستان

4.16 avg rating — 3,530 ratings — published 1956 — 6 editions
Rate this book
Clear rating
آخر شاهنامه

4.08 avg rating — 1,356 ratings — published 1959 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
از این اوستا

3.97 avg rating — 803 ratings — published 1966 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
شعر زمان ما - مهدی اخوان ثالث

by
4.08 avg rating — 595 ratings — published 1997 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
ارغنون

3.80 avg rating — 578 ratings — published 1951 — 5 editions
Rate this book
Clear rating
گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

4.17 avg rating — 485 ratings — published 1989 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
در حیاطِ کوچکِ پاییز، در زن...

4.08 avg rating — 274 ratings — published 1989 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
...زندگی می‌گوید: امّا باز ...

4.04 avg rating — 227 ratings — published 1979 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
قاصدک

4.21 avg rating — 205 ratings — published 1983 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
عاشقانه‌ها و کبود

3.90 avg rating — 184 ratings — published 2005
Rate this book
Clear rating
More books by مهدی اخوان ثالث…
“لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است”
مهدی اخوان ثالث / Mehdi Akhavan Sales

“هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمی خواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد.”
اخوان ثالث
tags: poem

“قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟
از کجا وز که خبر آوردی ؟
خوش خبر باشی ، اما ،‌اما
گرد بام و در من
بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
قاصدک
در دل من همه کورند و کرند
دست بردار ازین در وطن خویش غریب
قاصد تجربه های همه تلخ
با دلم می گوید
که دروغی تو ، دروغ
که فریبی تو. ، فریب
قاصدک 1 هان ، ولی ... آخر ... ای وای
راستی ایا رفتی با باد ؟
با توام ، ای! کجا رفتی ؟ ای
راستی ایا جایی خبری هست هنوز ؟
مانده خکستر گرمی ، جایی ؟
در اجاقی طمع شعله نمی بندم خردک شرری هست هنوز ؟
قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می گریند”
مهدی اخوان ثالث / Mehdi Akhavan Sales