Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following A.J. Beirens.

A.J. Beirens A.J. Beirens > Quotes


A.J. Beirens quotes Showing 1-30 of 53

“If governments, using all sorts of false pretexts, continue to restrict the rights of the citizens, so that they become mere slaves of a handful of multinationals, then a global revolt of the common man against extreme capitalism is not inconceivable.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“Abortion is not allowed
because apparently it is against the law of god.
Yes, that butter-wouldn't-melt deity
who ordered babies to be slaughtered,
killed all the first-born in Egypt
And caused an entire human race to drown.

From: "Gesels van een imaginaire god"
(Scourges of an imaginary god)”
A.J. Beirens
“From history books one should at best believe the punctuation. The rest is uncertain, incomplete, distorted, exaggerated or even completely invented.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“The purpose of life
is to give our life purpose.”
A.J. Beirens
“From history books you should at best believe just the punctuation. The rest is uncertain, incomplete, distorted, exaggerated or even fabricated.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“Only those who are brainwashed and fools
believe in the existence of a god.
Those who are indifferent just pretend.”
A.J. Beirens
“It's time to demand that the faithful keep their personal choices, preferences and beliefs in irrational and sometimes dangerous things strictly private. Everyone is absolutely free to believe what they want, provided they do not harass others (or force, or kill them) .. But nobody has the right to insist on privileges simply because they are supporters of one or other of the world's many religions."

From: "Gesels van een imaginaire god"
('Scourges of an imaginary god')”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“The bullshit detector is the biggest enemy
of every religion."

From: "Gesels van een imaginaire god"
('Scourges of an imaginary god')”
A.J. Beirens
“And where does god get the nerve from
telling people how to rear their children
when he drowned his own?”
A.J. Beirens
“En waar haalt deze god het lef vandaan
om de mensen te vertellen
hoe ze hun kinderen moeten opvoeden,
terwijl hij de zijne deed verdrinken?”
A.J. Beirens
“Is it too bold to point out
that there is nothing in the ten commandments
about protecting children against cruelty?
Nothing against rape and nothing against slavery,
and nothing agains genocide.
Could this be because these crimes
are positively recommended
in the rest of the bible?”
A.J. Beirens
“Is het te vrijpostig om op te merken
dat er niks in de tien geboden staat
over het beschermen van kinderen tegen wreedheid?
Niks tegen verkrachting en niks tegen slavernij,
en niks tegen genocide?
Of komt dit omdat deze misdrijven
positief worden aanbevolen
in de rest van de bijbel?”
A.J. Beirens
“Het doel van het leven
is dat we aan ons leven doel geven.”
A.J. Beirens
“Nothing remains the same.
The only thing that never changes
is the fact that everything changes.”
A.J. Beirens
“Niks blijft hetzelfde.
Het enige dat nooit verandert,
is het feit dat alles verandert.”
A.J. Beirens
“The main causes for divorce
are marriages.”
A.J. Beirens
“De voornaamste oorzaken van echtscheidingen
zijn huwelijken.”
A.J. Beirens
“Uit de geschiedenisboeken geloof je hoogstens best de leestekens. De rest is onzeker, onvolledig, verdraaid, overdreven of zelfs helemaal verzonnen.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“From bigots who hawk their god
door-to-door, preserve us.”
A.J. Beirens
“Van kwezels die van deur tot deur
met god leuren, bewaar ons.”
A.J. Beirens
“Enkel gehersenspoelden en dwazen
geloven in het bestaan van een god.
Onverschilligen doen alsof.”
A.J. Beirens
“Don't be sad that it's over.
Be glad that you ever lived to see it.”
A.J. Beirens
“Treur niet dat het voorbij is.
Wees blij dat je het ooit mocht beleven.”
A.J. Beirens
“De tand des tijds blijft maar knagen
aan je totaliteit van dagen.
Dus geniet van elke dag
zoveel je mag.”
A.J. Beirens
“Volgens Genesis kwam de vrouw voort uit de man.
Tijdens de rest van de wereldgeschiedenis
werd elke nieuwe mens gebaard door vrouwen.
De bijbelse verzinsels zijn dus
niet bijster te vertrouwen.
(From: Kinderpraat)”
A.J. Beirens
“According to Genesis, woman came from man.
During the rest of world history
every new man was born of a woman.
Proof that the biblical fabrications
are not quite trustworthy.
(From: Kinderpraat)”
A.J. Beirens
“Als jongen van 14 reisde ik ’s nachts
stiekem de hele wereld rond, onder de lakens,
met een oor aan mijn
kortegolfontvanger gekluisterd.
Ik leerde zo meer dan overdag op school.
(From: Kinderpraat)”
A.J. Beirens
“As a boy of 14, at night under the bed sheets,
I secretly travelled all around the world,
with an ear glued to my shortwave receiver.
That way I learned more
than during the day at school.
(From: Kinderpraat)”
A.J. Beirens
“Kinderen verdragen geen onrecht
en gehoorzamen hun ouders.
Dat blijft zo als ze groter worden.
Enkel gehoorzamen ze dan soms
aan een stem op het internet.
(From: Kinderpraat)”
A.J. Beirens
“Children do not tolerate injustice
and obey their parents.
That will remain so as they get bigger.
Only then they sometimes obey
a voice on the internet.
(From: Kinderpraat)”
A.J. Beirens

« previous 1

All Quotes | Add A Quote