The Revolution of Hope Quotes

Rate this book
Clear rating
The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology by Erich Fromm
142 ratings, 3.96 average rating, 9 reviews
The Revolution of Hope Quotes (showing 1-25 of 25)
“We should free ourselves from the narrowness of being related only to those familiar to us, either by the fact that they are blood relations or, in a larger sense, that we eat the same food, speak the same language, and have the same “ common sense.” Knowing men in the sense of compassionate and empathetic knowledge requires that we get rid of the narrowing ties of a given society, race or culture and penetrate to the depth of that human reality in which we are all nothing but human. True compassion and knowledge of man has been largely underrated as a revolutionary factor in the development of man, just as art has been. It is a noteworthy phenomenon that in the development of capitalism and its ethics, compassion (or mercy) ceases to be a virtue.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Çoğumuz sevilmeyi ummuşuzdur yalnızca giydirilip beslenmeyi değil, anlaşılmayı, dikkate alınmayı, saygı gösterilmeyi beklemişizdir. Çoğumuz inanabilmeyi ummuşuzdur. Küçükken, o insan buluşu olan yalanı henüz bilmiyorduk yalnızca sözlerle söylenen yalanı değil, sesle, mimiklerle, gözlerle, yüzsel anlatımla yalan söylemeyi de bilmiyorduk.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Davranışı yönlendiren itici güçleri bilirsek, yalnızca şimdiki zamanda gerçekleştirilen davranışı anlamakla kalmayız, bir kişinin değiştirilmiş koşullar altında nasıl davranabileceği konusunda da akla uygun varsayımlarda bulunabiliriz.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Umut kendi içinde çelişkilidir (paradoksaldır). Ne edilgin bekleyiştir, ne de gerçekleşmesi olanaksız koşulların gerçekçi olmayan bir şekilde zorlanmasıdır. Atlama anı geldiğinde sıçrayacak olan çömelik bir kaplana benzer umut. Ne yorgun reformculuk umudun bir anlatımıdır ne de sözümona köktenci serüvencilik. Umut etmek demek, henüz doğmamış şey için her an hazır olmak, ama doğumun, bizim yaşam sürecimiz içinde gerçekleşmemesi halinde umarsızlığa, umutsuzluğa düşmemek demektir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Başkalarının değişebileceğine inanç duymam için benim değişme deneyimini yaşamış olmam gerekir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Bir kişinin kendi insanlığının tam anlamıyla bilincinde olması, Terence'in dediği gibi, "Homo sum; humani nihil a me alienum puto" (Ben bir insanım, insansal olan hiçbir şey bana yabancı değildir), kavramının, herkesin insanlığa ait her şeyi hem bir aziz hem de suç işleyen birinin niteliklerini kendi içinde taşıdığının, Goethe'nin sözleriyle, kişinin kendisinin işleyebileceğini düşleyemeyeceği hiçbir suçun olmadığının, bilincinde olması demektir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Atıl, hareketsiz duran yaşam ölmeye eğilimlidir; eğer atıllık eksiksizse, ölüm gerçekleşmiş demektir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“İnsanoğlu onu uyaran, harekete geçiren herşeyden ve zevklerden yoksun bırakılırsa, iş yapma yetisinden, hele ustalık isteyen herhangi bir işi yapma yetisinden yoksun kalır. Eğer son noktaya kadar yoksun bırakılmamışsa, onu köle yapmaya kalktığınızda isyan etme eğilimi gösterecektir; yaşam aşırı ölçüde sıkıcıysa şiddete başvurma eğilimi gösterecektir. onu makinaya döndürürseniz, bütün yaratıcılığını yitirme eğilimi gösterecektir. Bu konuda insan, hayvanlardan ya da cansız maddeden farklı değildir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Tutku insanın, amaçlarına ulaşma çabası gösterme yeteneğidir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“İnsanoğlunun bilinçlilik için ödediği bedel, güvensizliktir. Bu güvensizliği kaldırabilmek için, insansal koşulun farkında olmak ve onu kabullenmek, başarıya ulaşacağı garantisinden yoksun olmasına karşın, başarısızlığa ulaşmayacağını ummak durumundadır. Kesinlikten yoksundur, emin değildir; bir tek kesin öngörüde bulunabilir: "Öleceğim.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Umut, yaşamaya ve büyümeye eşlik eden, onunla birlikte bulunan bir ruhsal öğedir. Eğer güneş almayan bir ağaç, gövdesini güneşin geldiği yöne eğerse, ağacın, tıpkı insan gibi "umut ettiğini" söyleyemeyiz; çünkü insandaki umut, bir ağaç için söz konusu edilemeyecek duyguları ve farkında olmayı içerir. Ama gene de ağacın güneşin gelmesini umduğunu, ve gövdesini güneşe doğru bükmekle bu umudu dile getirdiğini söylemek yanlış değildir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Ancak, tam anlamıyla kendisi olmaya doğru bir adım atmaya çalışan herkes, korkusuzluk yönünde yeni bir adım atıldığında, çok kesin bir güç ve sevinç duygusunun uyandığını bilir. Yeni bir yaşam evresinin başlamış olduğunu duyumsar. Goethe'nin dizelerindeki hakikati hissedebilir: "Evimi bir hiçliğin üzerine kurdum, bu yüzden bütün dünya benimdir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Bu nasıl oldu? Nasıl oldu da, insanoğlu, doğaya karşı kazandığı utkunun doruğundayken, kendi yarattığı şeylerin tutsağı haline geldi, nasıl oldu da, ciddi olarak kendi kendini yok etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı?”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“İnanç'ın, bir kesinlik ve bir emin olma durumu olduğu kısmen doğrudur. İnanç, olasılığın gerçekçiliği konusunda emin olmaktır ama kesin tahmin anlamında emin olma değildir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Çünkü devrim, hiçbir zaman umutsuzluk temeli üzerine kurulmamıştır ve de kurulamaz.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Olası olmayanın gerçekleşmesi, olasılığın sınırları içindedir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Yaşamın yapısında umut ve inanca bağlı olan ve onların bir halkasını oluşturan bir öge daha vardır: cesaret, ya da Spinoza'nın adlandırmasıyla, direnme gücü. Direnme gücü, dünya "evet" sözcüğünü duymak istediğinde "hayır" diyebilme yetisidir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Çoğu insan Kafka'nın ihtiyarına benzer. Umut ederler ama yüreklerinin sesini, itkisini dinleme ve ona göre davranma yetisinden yoksundurlar; bürokratlar onlara yeşil ışık yakmadığı sürece beklerler de beklerler.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“İnanç, kesin olmayışın kesinliğidir. İnsanın kendi görüş ve kavrayışının doğru ve kesin olduğuna inanmaktır; gerçekliğin ortaya koyacağı nihai sonuca inanmak değildir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Umut, inanç'a eşlik eden ruh halidir. Umutluluk hali olmaksızın inanç ayakta duramaz, dayanıksız kalır. Umut yalnız ve yalnız inanç temeli üzerinde durabilir.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Tarih hiçbir şey değildir ve hiçbir şey yapmaz. Bir şey olan ve yapan, insandır.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Demokratik sistem verdiği sözleri tutmasa da, kamuoyundaki büyük dalgalanmalara karşı duyarsız değildir. Profesyonel siyasal bürokrasimiz bile çoğu üyelerinin yalnızca kendi çıkarını düşünmesine karşın yeniden seçilmek istemektedir ve bu yüzden halkın düşünce ve isteklerini dikkate almak zorundadır. Bu durumda amacımıza ulaşmada ilk somut koşul, elimizde bulunan bu minicik demokratik yapıyı korumak ve demokrasinin tehlikeye düştüğü durumlarda kıyasıya savaşmaktır.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“İdeoloji, doğası gereği etkin düşünceye de, etkin duyguya da çekici gelmez. İnsanı ya heyecanlandıran ya da uyutan hap gibidir. Hitler, Mein Kampfda (Kavgam'da) halkı toplayıp galeyana getirmek için en elverişli zamanın, insanların yorgun ve etkilenmeye açık olduğu akşam saatleri olduğunu söylerken bu noktayı açıkça gördüğünü belirtiyordu.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Yeni bilim'in gelişmesiyle, geleneksel din biçimleri, giderek etkisini yitirmiş Avrupa'da, dinsel değerlerin yitirilmesi tehlikesi başgöstermiştir. Dostoyevski bu korkuyu şu ünlü tümcesinde dile getirmiştir: "Tanrı yoksa, her şey mümkündür.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology
“Umut yok olduğunda, yaşam olgusal ya da gizil (potansiyel) olarak sona ermiştir. Umut, yaşamın doğasında, insan ruhunun dinamiğinde varolan bir öğedir. Yaşamın doğasını oluşturan bir başka öğeye çok yakından bağlıdır. Bu öge, inanç'dır.”
Erich Fromm, The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology

All Quotes
Quotes By Erich Fromm
Play The 'Guess That Quote' Game