Lost Illusions Quotes

Rate this book
Clear rating
Lost Illusions (La Comédie Humaine) Lost Illusions by Honoré de Balzac
6,055 ratings, 4.15 average rating, 226 reviews
Open Preview
Lost Illusions Quotes (showing 1-12 of 12)
“Where poverty ceases, avarice begins.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“For avarice begins where poverty ends.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Suferinţa sfinţeşte totul.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Înclinarea spre lene - desfrâul sufletelor poetice.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Pentru a fi transmisă, ca şi pentru a fi pricepută, poezia cere o atenţie sfântă. Între cititori şi ascultători trebuie să se creeze un fluid, fără de care comunicarea electrică a sentimentelor nu mai are loc. De îndată ce această legătură sufletească lipseşte, poetul pare un înger care ar încerca să cânte un imn ceresc în mijlocul rânjetelor din iad.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Unele fiinţe sunt ca nişte zerouri, le trebuie o cifră înainte, şi numai atunci nimicnicia lor dobândeşte o valoare nebănuită. Eu nu pot dobândi valoare decât printr-o alianţă cu o voinţă puternică, neînduplecată.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“căci excesele de orice soi împing trupul pe calea spre care e predispus din naştere: ca şi învăţătura multă, beţia îl îngraşă pe cel gras şi îl slăbeşte pe cel slab.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
tags: excese
“So verbringt man einen guten Teil seines Lebens damit, auszujäten, was man in der Jugend in seinem Herzen hat wachsen lassen. Diese Operation nennt man: Erfahrungen machen,”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Manche Menschen sind wie Nullen, sie brauchen eine Zahl, die vor ihnen steht, und ihr Nichts erlangt dann zehnfachen Wert.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Se mai uitase o dată la poetul răpus de plăceri, se îmbătase fără să se sature de iubirea cea nobilă, care unea simţurile cu inima şi inima cu simţurile, ca să le ridice în înaltul cerului împreună. Divinizarea aceasta, care face să fim doi pe pământ ca să simţim, şi unul singur în cer ca să iubim, însemna pentru dânsa iertarea păcatelor.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Timpul este singurul capital al oamenilor care n-au altă avere decât inteligenţa.”
Honoré de Balzac, Lost Illusions
“Il genio è pazienza, come ha detto Buffon. La pazienza è in effetti ciò che, nell’uomo, somiglia di più ai procedimenti che segue la natura quando crea. Che cos’è l’arte, signore? è la natura concentrata.»”
Honoré de Balzac, Illusioni perdute

All Quotes
Quotes By Honoré de Balzac
Play The 'Guess That Quote' Game