Bên Thắng Cuộc I Quotes

Rate this book
Clear rating
Bên Thắng Cuộc I: Giải Phóng Bên Thắng Cuộc I: Giải Phóng by Huy Đức
219 ratings, 4.05 average rating, 15 reviews
Bên Thắng Cuộc I Quotes (showing 1-4 of 4)
“Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm.”
Huy Đức, Bên Thắng Cuộc I: Giải Phóng
“Nhưng sự khác nhau căn bản giữa hai cuộc chiến tranh nằm ở chỗ: ở Mỹ, năm 1865, những chiến binh miền Nam được các tướng thắng trận mô tả như “một đoàn quân tả tơi, nhưng hiên ngang”, còn ở Việt Nam, năm 1975, những người lính miền Nam Việt Nam bị những người Chiến thắng gọi là “tay sai”, là “dã thú”.”
Huy Đức, Bên Thắng Cuộc I: Giải Phóng
“Hơn sáu vạn giáo sư, bác sỹ, sinh viên, thanh niên lẽ ra có thể dành những năm đẹp nhất của cuộc đời mình để cống hiến cho xã hội những gì mà họ thành thạo nhất. Vậy mà, để được chế độ thừa nhận, họ đã phải xuống biển, lên rừng, bàn tay chai sần đi và kiến thức chuyên môn thì mai một.”
Huy Đức, Bên Thắng Cuộc I: Giải Phóng
“Đấy là những năm Sài Gòn đầy những ông đạp xích lô trong khi ngóng khách ở các ngả ba, ngả tư, tranh thủ đọc các cuốn sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhiều người trong số họ cũng vừa mới đi tù về.”
Huy Đức, Bên Thắng Cuộc I: Giải Phóng

All Quotes
Quotes By Huy Đức
Play The 'Guess That Quote' Game