The Wasteland, Prufrock and Other Poems Quotes

Rate this book
Clear rating
The Wasteland, Prufrock and Other Poems The Wasteland, Prufrock and Other Poems by T.S. Eliot
8,402 ratings, 4.20 average rating, 246 reviews
Open Preview
The Wasteland, Prufrock and Other Poems Quotes (showing 1-9 of 9)
“These fragments I have shored against my ruins”
T.S. Eliot, The Waste Land and Other Poems
“Do I dare Disturb the universe?”
T.S. Eliot, The Wasteland, Prufrock and Other Poems
“Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding wrapt in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
-But who is that on the other side of you?”
T.S. Eliot, The Waste Land and Other Poems
“What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock),
And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust. ”
T.S. Eliot, The Waste Land and Other Poems
“There will be time, there will be time

To prepare a face to meet the faces that you meet;

There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate;
Time for you and time for me,

And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions,
Before the taking of a toast and tea.”
T.S. Eliot, The Wasteland, Prufrock and Other Poems
“My friend, blood shaking my heart
The awful daring of a moment’s surrender
Which an age of prudence can never retract
By this, and this only, we have existed
Which is not to be found in our obituaries
Or in memories draped by the beneficent spider
Or under seals broken by the lean solicitor
In our empty rooms”
T.S. Eliot, The Wasteland, Prufrock and Other Poems
“Tu nie ma wody tu jest tylko skała
Skała bez wody i piaszczysta droga
Droga wijąca się wśród gór nad nami
Między skałami głazami bez wody
Gdyby tu była woda stanąłbym i pił
Lecz pośród skał nie można myśleć ani stać
Suchy jest pot a stopy grzęzną w piachu
Gdyby tu woda spływała ze skał
Martwa jest paszcza gór spróchniałe zęby pluć nie mogą
Tutaj nie można usiąść leżeć ani stać
I ciszy nawet nie ma w górach
Tylko bezpłodny suchy grzmot bez deszczu
I samotności nawet nie ma w górach
Tylko posępne czerwone twarze - drwią i szydzą
W drzwiach lepianek z popękanej gliny
Gdyby tu była woda
A nie skała
Gdyby tu była skała
Ale i woda
I woda
Źródło
Sadzawka wśród skał
Gdyby tu był chociażby wody dźwięk
A nie cykada
I śpiew suchych traw
Ale na skale wody dźwięk
Gdzie drozd-pustelnik śpiewa pośród sosen
Krop kap krop kap kap kap kap
Ale tu nie ma wody

Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie obok ciebie?
Gdy liczę nas, jesteśmy tylko ty i ja
Lecz gdy spoglądam przed siebie w biel drogi
Zawsze ktoś jeszcze idzie obok ciebie,
Stąpa spowity płaszczem brunatnym, w kapturze
Nie wiem czy jest to kobieta czy mąż
- Kim jest ten, który idzie po twej drugiej stronie?

Co to za dźwięki wysoko w powietrzu
Pomruk matczynych lamentów
Co to za hordy w kapturach, jak roje
Na bezkresnych równinach, utykają na spękanej ziemi
Otoczonej jedynie płaskim horyzontem
Co to za miasto nad łańcuchem gór
Pęka i zrasta się i rozpryskuje - w fioletowym wietrze
Walące się wieże
Jeruzalem Ateny Aleksandria
Wiedeń Londyn
Nierzeczywiste”
T.S. Eliot, The Wasteland, Prufrock and Other Poems
“I am no prophet—and here’s no great matter; I have seen the moment of my greatness flicker,”
T.S. Eliot, The Waste Land, Prufrock and Other Poems
“I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing, each to each.”
T.S. Eliot, The Waste Land, Prufrock and Other Poems

All Quotes
Quotes By T.S. Eliot
Play The 'Guess That Quote' Game