Status Updates From The Catcher in the Rye

The Catcher in the Rye The Catcher in the Rye
by


Status Updates (showing 1-30 of 89,231)

order by

Pom Watta
Pom Watta is on page 130 of 277
Holden, you are soooo negative, boy!
55 minutes ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Thi Nguyen
Thi Nguyen is on page 70 of 230
Ngồi nhậu với thằng Holded, nghe nó kể đủ thứ chuyện ba láp ba xàm của nó, nhưng thế mà hóa lại hay. Mình cũng đang chán đời bỏ mẹ, nó thì cũng chán sống quá rồi, hai thằng nâng ly uống cạn rồi nó cứ bô bô kể đủ thứ chuyện của nó.
Nó vừa mới bị đuổi học, nhưng chẳng phải lần đầu, lần thứ tư rồi, cái thằng này, lầy quá rồi, ngay cả mình cũng chỉ rớt mấy môn chứ còn chưa bị cảnh cáo đâu.
1 hour, 12 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Jazmine
Jazmine is on page 134 of 277
3 hours, 59 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Yaya
Yaya is on page 35 of 214
5 hours, 45 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Masoud
Masoud is on page 160 of 207
6 hours, 27 min ago Add a comment
ناتور دشت

Radioshaq
Radioshaq is on page 115 of 277
6 hours, 32 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Anna Pietrzyk
Anna Pietrzyk is on page 126 of 214
6 hours, 49 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Mary
Mary is on page 200 of 277
6 hours, 53 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Anna Pietrzyk
Anna Pietrzyk is on page 117 of 214
7 hours, 4 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Victoria
Victoria is on page 180 of 277
7 hours, 32 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Liz
Liz is on page 148 of 277
9 hours, 19 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Eva
Eva is on page 68 of 192
9 hours, 28 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Dubi Kanengisser
Dubi Kanengisser is on page 9 of 277
Figured it's time for a re-read. Haven't read this since highschool.
9 hours, 42 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

Rebecca
Rebecca is on page 123 of 230
11 hours, 52 min ago Add a comment
The Catcher in the Rye

« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 2974 2975
all recent updates