Status Updates From The Art of Disappearing: Bu...

The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy
by


Status Updates (showing 1-30 of 34)

order by

Jennifer Teo
Jennifer Teo is on page 111 of 160
Aug 04, 2016 06:27AM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Jennifer Teo
Jennifer Teo is on page 111 of 160
Aug 04, 2016 06:27AM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Jennifer Teo
Jennifer Teo is on page 101 of 160
Aug 02, 2016 08:26AM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Lynne
Lynne is on page 170 of 192
Jul 27, 2016 11:42AM Add a comment
Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Lynne
Lynne is on page 10 of 192
Jul 26, 2016 09:34AM Add a comment
Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Viet Hung Nguyen
Viet Hung Nguyen is on page 114 of 215
Chính ý muốn hay thèm khát là điều tạo ra tương lai, và chính sự sân hận hay nuối tiếc tạo ra quá khứ. Khi bạn buông bỏ ý muốn, thời gian bắt đầu biến mất, và đó là một trải nghiệm đẹp đẽ
Jul 21, 2015 07:11PM Add a comment
Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất

Viet Hung Nguyen
Viet Hung Nguyen is on page 35 of 215
"Niềm vui trong thiền định không đến từ chỗ sử dụng năng lực của ý chí, sự cưỡng bức, hay có nhiều khát khao và kỳ vọng. Niềm vui đến từ sự tĩnh lặng. Bằng cách thực hành sự chú tâm đến cơ thể, bạn đang phát khởi năng lực tỉnh táo trước những gì đang làm. Và vì chú tâm nên bạn không thúc bách. Đó là lúc niềm vui có thể khởi lên."
May 27, 2015 11:34PM Add a comment
Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất

Jmp
Jmp is on page 47 of 160
Sep 03, 2014 11:20PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Jmp
Jmp is on page 41 of 160
Aug 27, 2014 05:13PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Jmp
Jmp is on page 11 of 160
Aug 07, 2014 02:55PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Brad
Brad is on page 97 of 160
Apr 25, 2014 12:05PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Brad
Brad is on page 77 of 160
Apr 23, 2014 06:33PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Nana Takizawa
Nana Takizawa is on page 115 of 220
butuh kesiapan, untuk ditampar berkali-kali. bahwa kita ternyata bukanlah siapa-siapa. dengan bukan siapa-siapa, ternyata bisa lebih bahagia, toh.
Feb 27, 2014 10:23AM Add a comment
Bukan Siapa Siapa: Seni Memadamkan Keakuan

Chris
Chris is on page 86 of 160
Feb 03, 2014 05:44PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Chris
Chris is on page 46 of 160
Jan 27, 2014 06:12PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Harry
Harry is on page 20 of 160
Oct 12, 2013 09:22AM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

Harry
Harry is on page 18 of 160
Oct 10, 2013 05:34PM Add a comment
The Art of Disappearing: Buddha's Path to Lasting Joy

« previous 1
all recent updates