Abdurahman Faiz > Quotes > Quote > Yuli liked it

Abdurahman Faiz
“Sebab setelah hujan selalu ada seseorang yang datang sebagai pelangi, dan memelukmu.

: Aku ingin orang itu selamanya aku. ”
Abdurahman Faiz, Nadya: Kisah dari Negeri yang Menggigil

No comments have been added yet.