2012 Reading Challenge > WTimotheus's Challenge


« previous 1
Comments (showing 1-4 of 4) (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Wendy (new)

Wendy Reniers Succes! ;)


message 2: by WTimotheus (new)

WTimotheus Dankje! Jij ook, ik zag dat jij er 50 gaat lezen!


message 3: by Wendy (new)

Wendy Reniers Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ik loop alleen nu al enorm achter. Heb er 1 uit, maar had er al 4 gelezen moeten hebben. :p


message 4: by WTimotheus (new)

WTimotheus Daarom hou ik het bij 30, en ook ik loop nu al achter :p


back to top