Azarnoosh’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Azarnoosh.

سه قطره خون
Azarnoosh is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

 
The Dance of Chan...
Rate this book
Clear rating

 
Man's Search for ...
Rate this book
Clear rating

 

Azarnoosh's Recent Updates

Azarnoosh is now friends with Titi
Azarnoosh started reading
سه قطره خون by Sadegh Hedayat
Rate this book
Clear rating
سه قطره خون by Sadegh Hedayat
"۴تا ستاره ای که به این کتاب دادم بخش خیلی زیادش فقط بخاطر داستان قوی سه قطره خون هست که شباهت زیادی از نظر ساختار داستان به بوف ک‌ور داشت شاید بگم ۷ بار این داستان کوتاه رو خوندم و هر دفعه با یه نگاه جدیدتر دیدمش چون با یکبار خوندن آدم رو سیراب نم" Read more of this review »
Azarnoosh wants to read
A Guide to the Project Management Body of Knowledge by Project Management Institute
Rate this book
Clear rating
Azarnoosh wants to read
Project Management by Harold R. Kerzner
Rate this book
Clear rating
Azarnoosh is currently reading
The Dance of Change by Peter M. Senge
Rate this book
Clear rating
The Dance of Change by Peter M. Senge
"تغيير پايدار از تحميل خواست به ديگران ناشي نمي شود . ترس مي تواند محرك بسياري از تغيي رات باشد، اما اين تغييرات عمري كوتاه دارند و فقط تا وقتي ترس وجود دارد، دوام مي آورند . تغييراتي كه افراد نسبت به آنها احساس تعهد دروني نمي كنند، تخيل، خواست خطر..." Read more of this review »
Azarnoosh rated a book 3 of 5 stars
Strategy Safari by Henry Mintzberg
Rate this book
Clear rating
Azarnoosh wants to read 20 books in the 2014 Reading Challenge
1914
She has read 4 books toward her goal of 20 books.
 
Create your own 2014 Reading Challenge »
Azarnoosh is currently reading
Man's Search for Meaning by Viktor E. Frankl
Rate this book
Clear rating
More of Azarnoosh's books…
رضا قاسمی
“می گویند فراموشی دفاع طبیعی ِ بدن است در برابر رنج . دردی که نوزاد هنگام عبور از آن دریچه‌ی تنگ ، متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح می‌دهد رنج زاده شده را برای همیشه از یاد ببرد ...”
رضا قاسمی, همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوبها

رضا قاسمی
“وقتی زبان مادری‌ات فقط 127 فعل داشته باشد که مستقیم صرف می‌شوند، وقتی هزاران فعل دیگر را باید به کمک فعل معین صرف کرد، و این فعل هم درست همان فعلی باشد که برای عمل هم‌خوابگی به‌کار می‌رود، آن‌وقت زبان خیانتکار می‌شود.”
رضا قاسمی

220 Goodreads Librarians Group — 46842 members — last activity 2 minutes ago
A place where all Goodreads members can work together to improve the Goodreads book catalog. Non-librarians are welcome to join the group as well, to ...more