Quỳnh Trang’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Quỳnh Trang.

http://www.goodreads.com/quynhtrang
Mockingjay
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 90 of 400)
Dec 29, 2013 08:06AM

 
Một mình ở châu Âu
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 95 of 344)
"Chẳng bao giờ mình mong chờ cuốn sách này là một cẩm nang du lịch cả. Có điên mới nghĩ thế. Của Phan Việt viết thì mình hi vọng ở một thứ khác hơn. Nên thế là đủ rồi." Nov 10, 2013 09:43AM

 
Kafka on the Shore
Quỳnh Trang is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 360 of 467)
Oct 15, 2013 08:58PM

 

Quỳnh Trang's Recent Updates

1618
On the fifth day, which was a Sunday, it rained very hard. I like it when it rains hard. It sounds like white noise everywhere, which is like silence but not empty.Mark Haddon
8/26 questions correct (30.77%) in 1 min 3 secs
Take this quiz »
Ý tưởng này là của chúng mình by Huỳnh Vĩnh Sơn
Rate this book
Clear rating
Quỳnh Trang is on page 90 of 400 of Mockingjay
Mockingjay
Rate this book
Clear rating
Quỳnh Trang is currently reading
Mockingjay by Suzanne Collins
Rate this book
Clear rating
Quỳnh Trang is currently reading
Một mình ở châu Âu by Phan Việt
Rate this book
Clear rating
12578305
And I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you.Kiersten White
Astrology For Dummies by Rae Orion
Rate this book
Clear rating
Quỳnh Trang wants to read
The Perks of Being a Wallflower by Stephen Chbosky
Rate this book
Clear rating
Quỳnh Trang is currently reading
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ by Nguyễn Nhật Ánh
Rate this book
Clear rating
More of Quỳnh Trang's books…
Trần Dần
“Tình yêu / không phải chuyện / đưa cho nhau / ngày một bó hoa / Nó là chuyện / những đêm ròng / không ngủ / tóc tai bù / như những rặng cây to”
Trần Dần

Nguyễn Thế Hoàng Linh
“sự ngu dốt hiếm khi lạc mốt”
Nguyễn Thế Hoàng Linh, Hở

Cora Carmack
“Some relationships just end. Like a star, they burn bright and brilliant, and then nothing in particular goes wrong, they just reach their end. They burn out.”
Cora Carmack, Losing It

Nguyễn Ngọc Tư
“Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”
Nguyễn Ngọc Tư, Sông

George Carlin
“Life is not measured by the breathes you take, but by the moments that take your breathe away.”
George Carlin

71 Haruki Murakami fans — 2311 members — last activity 12 hours, 14 min ago
Discuss all things Haruki Murakami: novels, short stories, translation projects, related music/film, interviews, symbolism, surrealism, similar writer...more
Cam Tu
212 books | 62 friends

Truong
192 books | 72 friends

Thao Bui
170 books | 52 friends

Kanhia ...
5 books | 33 friends

My Le Lan
150 books | 81 friends

Maichau...
42 books | 26 friends

Duong Ly
100 books | 81 friends


More friends…


Polls voted on by this member