Natali Zarbabyan

Sign in to Goodreads to learn more about Natali.

https://www.facebook.com/out.ofsystem90
http://www.goodreads.com/out_of_system

Add as a Friend Follow Reviews   Send Message | Compare Books

Moore: Clinically...
Rate this book
Clear rating

 
Color Atlas of An...
Rate this book
Clear rating

 
The Double Helix
Rate this book
Clear rating

 
See all 6 books that Natali is reading…

Natali’s Recent Updates

Natali Zarbabyan wants to read
I Feel Bad about My Neck by Nora Ephron
Rate this book
Clear rating
American Gods by Neil Gaiman
Natali Zarbabyan rated a book really liked it
Американские боги by Neil Gaiman
Rate this book
Clear rating
Natali Zarbabyan rated a book it was amazing
Дом, в котором... by Mariam Petrosyan
Rate this book
Clear rating
Дом, в котором... by Mariam Petrosyan
"Այս գիրքը կարդալուց հետո է հնարավոր հասկանալ դրա ֆենոմենը։ 950 էջը դժվար կարդացվող չեն, իսկ Մարիամը զարմացնում ու հիացնում է իր լեզվով, նկարագրություններով։ Տունը բոլորի համար չէ, բայց կարդալու ընթացքում մոռանում ես, որ հերոսները հաշմանդամություն..." Read more of this review »
12793
“I could show fight on natural selection having done and doing more for the progress of civilization than you seem inclined to admit. Remember what risk the nations of Europe ran, not so many centuries ago of being overwhelmed by the Turks, and how ridiculous such an idea now is! The more civilised so-called Caucasian races have beaten the Turkish hollow in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless number of the lower races will have been eliminated by the higher civilized races throughout the world.”
Charles Darwin
Natali Zarbabyan liked that Karen Kazaryan wants to read 20 books in the 2017 Reading Challenge
5493
Create your own 2017 Reading Challenge »
Natali Zarbabyan wants to read
Johnny Got His Gun by Dalton Trumbo
Rate this book
Clear rating
Breakfast of Champions by Kurt Vonnegut Jr.
“Kilgore Trout once wrote a short story which was a dialogue between two pieces of yeast. They were discussing the possible purposes of life as they ate sugar and suffocated in their own excrement. Because of their limited intelligence, they never came close to guessing that they were making champagne.”
Kurt Vonnegut Jr.
Natali Zarbabyan finished reading
Breakfast of Champions by Kurt Vonnegut Jr.
Rate this book
Clear rating
More of Natali's books…
Terry Pratchett
“If cats looked like frogs we'd realize what nasty, cruel little bastards they are. Style. That's what people remember.”
Terry Pratchett, Lords and Ladies

Terry Pratchett
“Real stupidity beats artificial intelligence every time.”
Terry Pratchett, Hogfather

Terry Pratchett
“In ancient times cats were worshipped as gods; they have not forgotten this.”
Terry Pratchett

Terry Pratchett
“And what would humans be without love?"
RARE, said Death.”
Terry Pratchett, Sourcery

Terry Pratchett
“Give a man a fire and he's warm for a day, but set fire to him and he's warm for the rest of his life.”
Terry Pratchett, Jingo

94418 ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks — 515 members — last activity May 31, 2017 09:10AM
ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ-ը մասնագիտանում է հայերեն էլեկտրոնային գրքերի հրատարակության ոլորտում։ Հիմնվել է 2012-ին։ Հրատարակչության էլեկտրոնային գրքերը նայեք ԱՅՍ ԿԱՏ ...more
Mia
Mia
619 books | 27 friends

Marat M...
483 books | 1,121 friends

Ruben
2 books | 121 friends

Daniel ...
54 books | 114 friends

deeza45
7,169 books | 41 friends

Alican ...
37 books | 5 friends

Debrece...
21 books | 5 friends

Summayy...
4 books | 133 friends

More friends…

Quizzes and Trivia

questions answered:
27 (0.0%)

correct:
9 (33.3%)

skipped:
0 (0.0%)

576804 out of 1559306

streak:
0

best streak:
3

questions added:
0Polls voted on by Natali

Lists liked by Natali