Quynh Hoa Ngô

Sign in to Goodreads to learn more about Quynh Hoa.


Add as a Friend Follow Reviews   Send Message | Compare Books

Quynh Hoa's Recent Updates

Quynh Hoa Ngô is now friends with Nguyen Minh
45247038
Quynh Hoa Ngô rated a book really liked it
The Help by Kathryn Stockett
The Help
by Kathryn Stockett (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
Quynh Hoa Ngô rated a book really liked it
Mockingjay by Suzanne Collins
Rate this book
Clear rating
Quynh Hoa Ngô wants to read
The Alchemist by Paulo Coelho
The Alchemist
by Paulo Coelho (Goodreads Author)
Rate this book
Clear rating
Quynh Hoa Ngô rated a book really liked it
Catching Fire by Suzanne Collins
Rate this book
Clear rating
Quynh Hoa Ngô rated a book really liked it
The Hunger Games by Suzanne Collins
Rate this book
Clear rating
Quynh Hoa Ngô rated a book really liked it
Appel du pied by Risa Wataya
Rate this book
Clear rating
957894
“Live to the point of tears.”
Albert Camus
A Farewell to Arms by Ernest Hemingway
“When you love you wish to do things for. You wish to sacrifice for. You wish to serve.”
Ernest Hemingway
Quynh Hoa Ngô rated a book really liked it
The Friends by Kazumi Yumoto
The Friends
by Kazumi Yumoto
read in October, 2012
Rate this book
Clear rating
More of Quynh Hoa's books…
Albert Camus
“Live to the point of tears.”
Albert Camus

Kurt Vonnegut
“How embarrassing it is to be human.”
Kurt Vonnegut

Ernest Hemingway
“When you love you wish to do things for. You wish to sacrifice for. You wish to serve.”
Ernest Hemingway, A Farewell to Arms

Mitch Albom
“Nothing haunts us like the things we don't say.”
Mitch Albom, Have a Little Faith: a True Story

Nguyễn Ngọc Tư
“Xu hỏi viết gì mà lúi húi hoài vậy. Cậu cười, đang dẫn một người đi ngủ. Mấy trò chữ nghĩa tào lao thôi mà.

- Họ có bao giờ hỏi ông sao lại để họ sống khổ sở vậy không, những nhân vật của ông ấy? Xu thắc mắc.

Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Hình dung một ngày nào đó có người đến và hỏi sao mi không để cuộc đời ta suôn sẻ mà phải bị dập vùi đến vậy? Chắc ông Nguyễn Du phải trốn gầm giường khi nhác thấy bóng Thúy Kiều ngoài ngõ.”
Nguyễn Ngọc Tư, Sông

Kin Cara
102 books | 122 friends

Chau Vu
54 books | 105 friends

Anh Tran
108 books | 82 friends

Frozenh...
2 books | 49 friends

Volk Kiez
10 books | 169 friends

Trung Ngô
122 books | 84 friends

Mắt Non...
8 books | 29 friends

Nguyễn ...
1 book | 55 friends

More friends…Polls voted on by Quynh Hoa

Lists liked by Quynh Hoa