سید حسن’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about سید حسن.

http://www.goodreads.com/firouzabadi
Our Oriental Heri...
Rate this book
Clear rating

سید حسن سید حسن said: " سرشار از تازه‌گی و شگفتی. آموزنده. "

progress: 
 
  (page 199 of 1047)
"ای دوست زیبای من، من خواستار آنم كه همسر تو باشم و كدبانو و صاحب اختیار همه ام" Apr 01, 2010 03:33PM

 
Immortality
سید حسن is currently reading
bookshelves: currently-reading
read in September, 2009
Rate this book
Clear rating

سید حسن سید حسن said: " My friend Mohammad recommended this book. I've only read two pages and it has been good so far. It seems like it has been translated from a french translation. The English is easy to comprehend and has many latin/french words. Not only the content is ...more"

progress: 
 
  (page 6 of 351)
"Today I read three more pages. At first I thought that the author is anti-women. But now I think he likes solitude and is antisocial." Sep 14, 2009 01:06PM

 
کالبدشکافی چهار ا...
سید حسن is currently reading
bookshelves: currently-reading
read in September, 2009
Rate this book
Clear rating

سید حسن سید حسن said: " 1. هدف کتاب یافتن الگوهای مشابه در چهار انقلاب فرانسه(1789–1799)، روسیه (1917)، انگلیس (1688)، و آمریکا (1775-1783) می‌باشد.
2. نویسنده در مقدمه ادعا می‌کند انقلاب در طبقه متوسط رخ می‌دهد. طبقه متسطی که محروم نیست و از رفاه نسبی برخوردار است.
3. انقلاب
...more"

 

سید حسن's Recent Updates

سید حسن is on page 199 of 1047 of Our Oriental Heritage: ای دوست زیبای من، من خواستار آنم كه همسر تو باشم و كدبانو و صاحب اختیار همه ام
Our Oriental Heritage by Will Durant
Rate this book
Clear rating
Our Oriental Heritage by Will Durant
Rate this book
Clear rating
سرشار از تازه‌گی و شگفتی. آموزنده.
سید حسن wants to read
Hiring the Best Knowledge Workers, Techies & Nerds by Johanna Rothman
Rate this book
Clear rating
سید حسن wants to read
Peopleware by Tom DeMarco
Rate this book
Clear rating
سید حسن wants to read
The Myth of Monogamy by David P. Barash
Rate this book
Clear rating
سید حسن wants to read
The Evolution of God by Robert Wright
Rate this book
Clear rating
The Myth of Monogamy by David P. Barash
" Mohammad wrote: "It's been a long-lasting question for me too. Recently I saw an article in a blog that quoted some parts from this book and then I wa ...more"
سید حسن is currently reading
Immortality by Milan Kundera
Immortality
by Milan Kundera
read in September, 2009
Rate this book
Clear rating
My friend Mohammad recommended this book. I've only read two pages and it has been good so far. It seems like it has been translated from a french translation. The English is easy to comprehend and has many latin/french words. Not only the content is ...more
سید حسن is currently reading
کالبدشکافی چهار انقلاب by Crane Brinton
Rate this book
Clear rating
1. هدف کتاب یافتن الگوهای مشابه در چهار انقلاب فرانسه(1789–1799)، روسیه (1917)، انگلیس (1688)، و آمریکا (1775-1783) می‌باشد.
2. نویسنده در مقدمه ادعا می‌کند انقلاب در طبقه متوسط رخ می‌دهد. طبقه متسطی که محروم نیست و از رفاه نسبی برخوردار است.
3. انقلاب
...more
مراقبت و تنبیه by Michel Foucault
Rate this book
Clear rating
More of سید حسن's books…
Hesam S...
177 books | 206 friends

Mohammad
382 books | 88 friends

Darya
302 books | 29 friends

Hamzeh
1 book | 6 friends

S.Parisan
142 books | 87 friends

Shoraso
0 books | 1 friend
Polls voted on by this member