Delghavi2006

Sign in to Goodreads to learn more about Delghavi2006.

http://www.goodreads.com/
http://www.goodreads.com/delghavi2006

Add as a Friend Follow Reviews   Send Message | Compare Books

Angels & Demons
Delghavi2006 is currently reading
by Dan Brown (Goodreads Author)
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

Delghavi2006 Delghavi2006 said: " very good book "

progress: 
 
  (page 20 of 713)
Nov 01, 2008 11:41PM

 

Delghavi2006’s Recent Updates

Delghavi2006 is now friends with mohadeseh soofali
6843
Delghavi2006 made a comment on his profile
1677160
" جدیت و کوشش ما را به هدف نزدیک میکند.
شیلر
"
کنيز ملکه مصر by Michel Peyramaure
" کتاب جالبی است
تشکر از شما
"
More of Delghavi2006's books…
Ali Shariati
“آنروز که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش”
Ali Shariati

Ali Shariati
“وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم
وقتی او تمام کرد
من شروع کردم
وقتی او تمام شد من آغاز شدم
و چه سخت است
تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است
مثل تنها مردن است”
Ali Shariati

Ali Shariati
“خدایا

بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

هرکجا آزادگی هست ببخشایم

وهر کجا غم هست شادی نثار کنم

الهی توفیقم ده که بیش ازطلب همدلی همدلی کنم

بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم

زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم

و در بخشیدن است که بخشیده می شویم”
Ali Shariati

Ali Shariati
“اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر مثل اسب دونده باشي،سوارت مي شوند.... فقط از فهميدن تو مي ترسند.”
Ali Shariati

Ali Shariati
“نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگي ام را يکي از اجدادم! ديگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد.”
Ali Shariati

2104 دکتر علی شریعتی — 463 members — last activity Apr 07, 2016 03:05AM
DR Ali Shariati اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین همه نداشتن هاست نفرین و آفرین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسما ...more
6843 عاشقانه هاي پاك- Pure Love — 644 members — last activity Apr 24, 2017 02:53AM
اين گروه در خصوص كتابها ،مقالات و نوشته هايي است كه همه افراد در خصوص برقراري روابط انساني ، عاشقانه ،ادبي وهنري با هم ردوبدل مي كنند اين گروه شماست ش ...more
Sabra
575 books | 350 friends

Bita
102 books | 367 friends

Saleh
57 books | 2,038 friends

Neda
37 books | 52 friends

Parisa
155 books | 178 friends

Mina
229 books | 627 friends

sahar
883 books | 266 friends

samin
102 books | 107 friends

More friends…


Polls voted on by Delghavi2006

Lists liked by Delghavi2006