Delghavi2006’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Delghavi2006.

http://www.goodreads.com/
http://www.goodreads.com/delghavi2006




Angels & Demons
Delghavi2006 is currently reading
by Dan Brown (Goodreads Author)
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

Delghavi2006 Delghavi2006 said: " very good book "

progress: 
 
  (page 20 of 713)
Nov 01, 2008 11:41PM

 

Delghavi2006's Recent Updates

Delghavi2006 is now friends with mohadeseh soofali
6843
Delghavi2006 said "yes" to attending در دست انتشار
387882
date: January 30, 2009 10:49AM
location: Iran
description: خبر خبر گزاری کتاب ایران در موردکتاب در دست انتشار" در جستجوی هویت فراموش شده
Delghavi2006 made a comment on his profile
1677160
" جدیت و کوشش ما را به هدف نزدیک میکند.
شیلر
"
کنيز ملکه مصر by Michel Peyramaure
" کتاب جالبی است
تشکر از شما
"
"خدایا:
به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ ، بر بی ثمری لحظه ای که برای

زیستن گذشته است ، حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار

نباشم ...بگذار آن را من ، خود انتخاب کنم اما آن چنان که تو دوست داری. ای خدایی که

برای خوشبختی دریاها ،..." Read more of this chapter »
More of Delghavi2006's books…
Ali Shariati
“نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگي ام را يکي از اجدادم! ديگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد.”
Ali Shariati

Ali Shariati
“در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست ، ولی در نماز پایان است . شاید این بدین معناست که پایان نماز ، آغاز دیدار است”
Ali Shariati

Ali Shariati
“وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم
وقتی او تمام کرد
من شروع کردم
وقتی او تمام شد من آغاز شدم
و چه سخت است
تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است
مثل تنها مردن است”
Ali Shariati

Ali Shariati
“و اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم می زنم که با هر نفس گامی به تو نزدیکتر شوم و این است زندگی من”
Ali Shariati

Ali Shariati
“خریت بهترین خوشبختی ست”
Ali Shariati

2104 دکتر علی شریعتی — 460 members — last activity Feb 03, 2015 11:15AM
DR Ali Shariati اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین همه نداشتن هاست نفرین و آفرین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسما ...more
6843 عاشقانه هاي پاك- Pure Love — 565 members — last activity Feb 03, 2015 11:00AM
اين گروه در خصوص كتابها ،مقالات و نوشته هايي است كه همه افراد در خصوص برقراري روابط انساني ، عاشقانه ،ادبي وهنري با هم ردوبدل مي كنند اين گروه شماست شم ...more
Neda
37 books | 51 friends

sabra
426 books | 287 friends

Sepidar
465 books | 36 friends

Bita
91 books | 346 friends

Parisa
148 books | 160 friends

Saleh
57 books | 2,051 friends

Ashrafi...
10 books | 317 friends
Friend details

Mina
230 books | 629 friends

More friends…


Polls voted on by this member