Delghavi2006’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Delghavi2006.

http://www.goodreads.com/
http://www.goodreads.com/delghavi2006
Angels & Demons
Delghavi2006 is currently reading
by Dan Brown (Goodreads Author)
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

Delghavi2006 Delghavi2006 said: " very good book "

progress: 
 
  (page 20 of 713)
Nov 01, 2008 11:41PM

 

Delghavi2006's Recent Updates

Delghavi2006 is now friends with mohadeseh soofali
6843
Delghavi2006 said "yes" to attending در دست انتشار
387882
date: January 30, 2009 10:49AM
location: Iran
description: خبر خبر گزاری کتاب ایران در موردکتاب در دست انتشار" در جستجوی هویت فراموش شده
Delghavi2006 made a comment on his profile
1677160
" جدیت و کوشش ما را به هدف نزدیک میکند.
شیلر
"
کنيز ملکه مصر by Michel Peyramaure
" کتاب جالبی است
تشکر از شما
"
"خدایا:
به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ ، بر بی ثمری لحظه ای که برای

زیستن گذشته است ، حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار

نباشم ...بگذار آن را من ، خود انتخاب کنم اما آن چنان که تو دوست داری. ای خدایی که

برای خوشبختی دریاها ،..." Read more of this chapter »
More of Delghavi2006's books…
Ali Shariati
“آنروز که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش”
Ali Shariati

Ali Shariati
“نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگي ام را يکي از اجدادم! ديگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد.”
Ali Shariati

Ali Shariati
“چه خیال انگیز و جان بخش است اینجا نبودن!”
Ali Shariati

Ali Shariati
“خدایا

بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

هرکجا آزادگی هست ببخشایم

وهر کجا غم هست شادی نثار کنم

الهی توفیقم ده که بیش ازطلب همدلی همدلی کنم

بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم

زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم

و در بخشیدن است که بخشیده می شویم”
Ali Shariati

Ali Shariati
“خریت بهترین خوشبختی ست”
Ali Shariati

2104 دکتر علی شریعتی — 449 members — last activity Sep 01, 2014 01:01AM
DR Ali Shariati اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین همه نداشتن هاست نفرین و آفرین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسما ...more
6843 عاشقانه هاي پاك- Pure Love — 552 members — last activity Apr 04, 2014 01:22PM
اين گروه در خصوص كتابها ،مقالات و نوشته هايي است كه همه افراد در خصوص برقراري روابط انساني ، عاشقانه ،ادبي وهنري با هم ردوبدل مي كنند اين گروه شماست شم ...more
sabra
422 books | 284 friends

Sepidar
460 books | 36 friends

Saleh
57 books | 2,052 friends

Neda
35 books | 51 friends

Parisa
148 books | 159 friends

Ashrafi...
10 books | 318 friends
Friend details

Bita
91 books | 346 friends

Mina
230 books | 629 friends

More friends…


Polls voted on by this member