Mostafa

Sign in to Goodreads to learn more about Mostafa.

http://www.goodreads.com/mostafa_mjn

Add as a Friend Follow Reviews   Send Message | Compare Books

Mostafa’s Recent Updates

Mostafa made a comment on Pegah’s profile
1254403
" او که می گوید
خطوط خسته ی موازی
هرگز به آن بوسه ی مشترک نمی رسند
چیزی از امتداد حوصله ی نقطه ها
در خواب سربسته ی این دایره نمی داند
ورنه می فهمید
مخفی
...more "
5085 2104
Mostafa has read
Franny and Zooey by J.D. Salinger
Rate this book
Clear rating
Mostafa has read
مکبث by William Shakespeare
Rate this book
Clear rating
Mostafa has read
ميرا by Christopher Frank
Rate this book
Clear rating
More of Mostafa's books…
new age (Drama)
0 chapters   —   updated Jun 20, 2008 01:03AM
Description: سا قيا امشب صدايت با صدايم ساز نيست يا كه من بسيار مستم يا كه سازت ساز نيست ساقيا امشب مخالف مي نوازد تار تو يا كه من مست و خرابم يا كه تارت تارنيست روزگاريست همه عرض بدن مي خواهند همه از دوست فقط چشم و دهن مي خواهند ديو هستند ولي مثل پري مي پوشند گرگ هايي كه لباس پدري مي پوشند آنچه ديدند به مقياس نظر مي سنجند عشق ها را همه با دور كمر مي سنجند
(Sports)
0 chapters   —   updated Jun 14, 2008 02:55PM
Description:
3302 شعر سـپـيـد — 470 members — last activity Apr 09, 2016 02:00AM
آنها كه برگ هاي شعرشان سـپِيد نه ! من خانه ای ندارم , سقفی نمانده است , دیوار و سقف خانه ی من همین هاست که می نویسم . همین طرز نوشتن از راست به چپ است ...more
3565 غزل معاصر — 406 members — last activity Oct 30, 2016 01:51AM
شب هاي شعرخواني من بي فروغ نيست اما تو با چـراغ بيا تا ببينـي ام
2104 دکتر علی شریعتی — 464 members — last activity Apr 07, 2016 03:05AM
DR Ali Shariati اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین همه نداشتن هاست نفرین و آفرین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسما ...more
5085 داستان كوتاه — 2760 members — last activity Jan 15, 2017 12:17AM
گروهي براي علاقمندان به داستان كوتاه اينجا گرد هم اومديم تا داستان بخونيم ، داستان بنويسيم ، با هم حرف بزنيم و حداقل چند دقيقه دلمشغولي هاي بي انتهاي ...more
mehdi
475 books | 1,295 friends

Saleh
57 books | 2,040 friends

zaynab ...
35 books | 22 friends

Mahsa
355 books | 657 friends

Hadi
273 books | 825 friends

Pegah
228 books | 132 friends

ehsan
101 books | 295 friends

Mahdokht
175 books | 206 friends

More friends…


Polls voted on by Mostafa

Lists liked by Mostafa