ปฐมพงศ์’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about ปฐมพงศ์.

ปฐมพงศ์'s Recent Updates

36269851
ข้อเขียนหลังมรณกรรมของนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ by Robert Musil
Rate this book
Clear rating
ละเอียดลออ สะท้านสะเทือนความคิดมาก
The Bridegroom Was a Dog by Yōko Tawada
Rate this book
Clear rating
เธอ เขา เรา ผม 2 Urbanus Collection by โตมร ศุขปรีชา
Rate this book
Clear rating
คุณโตมรมีพัฒนาการทางความคิดจากเล่มที่ 1 สูงมาก
Cat me if you can by Anotai Ongkittikul
Rate this book
Clear rating
สนุกนึก by สนธยา ทรัพย์เย็น
Rate this book
Clear rating
สนุกดีครับ ชอบไอเดียกติกามาก
The Metamorphosis by Franz Kafka
Rate this book
Clear rating
ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา by Bernard Crick
Rate this book
Clear rating
ไม่มีใครนำหน้าบนม้าหมุน by Haruki Murakami
Rate this book
Clear rating
ลึกลับ. โตเกียว. เรื่องสั้น by Haruki Murakami
Rate this book
Clear rating
More of ปฐมพงศ์'s books…
Marcus Tullius Cicero
“If you have a garden and a library, you have everything you need.”
Marcus Tullius Cicero

Albert Einstein
“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
Albert Einstein

Robert Frost
“In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.”
Robert Frost

Mahatma Gandhi
“Be the change that you wish to see in the world.”
Mahatma Gandhi

Inatmon
42 books | 49 friends

Ken Pic...
34 books | 55 friends

Marc De...
232 books | 343 friends

Thanet ...
0 books | 277 friends

Trevor ...
243 books | 3,884 friends

Chanodo...
1 book | 89 friends

Samak K...
0 books | 81 friends

Sukrit ...
1 book | 7 friends

More friends…


Polls voted on by this member