انجمن شعر discussion

15 views
شعر و شاعر > آفتاب پنهان / زنده یاد قیصر امین پور

Comments (showing 1-6 of 6) (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoome Ya (last edited Jul 04, 2012 03:55AM) (new)

Masoome Ya طلوع میکند آن آفتاب پنهانی

ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی

دوباره پلک دلم می پرد نشانه ی چیست؟

شنیده ام که میآید کسی به مهمانی

کسی که سبز تر است از هزار بار بهار

کسی , شگفت کسی آن چنان که میدانی

کسی که نقطه ی آغاز هر چه پرواز است

تویی که در سفر عشق خطّ پایانی

تویی بهانه ی آن ابرها که می گریند

بیا که صاف شود این هوای بارانی

تو از حوالی اقلیم هر کجا آباد

بیا که میرود این شهر رو به ویرانی

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی


message 2: by Mohsen Sad (new)

Mohsen Sad | 171 comments آفرین به این انتخاب
خیلی تو دهنم چرخید


message 3: by Masoome Ya (new)

Masoome Ya محسن صادقیان wrote: "آفرین به این انتخاب
خیلی تو دهنم چرخید"


______________

چه خوب
چه خوب


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 153 comments وقتی تو نیستی
نه هست های ما
چونان که بایدند
نه
....


message 5: by Saeed (new)

Saeed (saeedasyn) فکر کنم این شعر توی کتاب ادبیات دبیرستانمون هم بود
اون موقع فقط به فکر آرایه ها و نکته های امتحانی بودم و شاد از این که نمی تونن سوالی بدم که جواب ندم
الان ...
مرسی Mæso0


message 6: by Masoome Ya (new)

Masoome Ya Mehdi wrote: "وقتی تو نیستی
نه هست های ما
چونان که بایدند
نه
...."


______________

احسنت


back to top

unread topics | mark unread