داستان كوتاه discussion

20 views
حباب ها

Comments (showing 1-8 of 8) (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1502 comments فریاد حباب ها
واقعا تصویر قشنگی داشت
و یاس آور.
غرق شدن جک رو به یادم آورد


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
این مدل شعرها رو می پسندم
اندک اشاره ای و تعابیری خاص و ماورایی
ممنون که این حس خوب رو بهم دادی


message 3: by [deleted user] (new)

ونوس جان این شعر به طرز شاعرانه ایی وحشتناکه
لذت بردم از خوندنش.ممنون


message 4: by [deleted user] (new)

یه وحشتناک دوست داشتنی
:)


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1794 comments Mod
شعر دلچسبی بود.
ممنون


رؤیا (Roya) | 433 comments من عاشق بی‌ گدار به آب زدنم شاید به این امید که غرق شم و ماهی‌ها منو بخورند اما که سهم من فقط غرق شدن هست و بس!زیبایی مثل همیشه ونوس جونم


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2143 comments ایرانی گرامی ما در اینجا یکدیگر را نقد نمی کنیم، نوشته ها را نقد می کنیم. شما زمانی که در جایی حضور پیدا می کنید باید به قوانین آن مکان احترام بگذارید. اگر مرامنامه این گروه را نخوانده اید یادآوری می کنم که در بند دوم از مرامنامه گروه توهین به اعضا را منع کرده است کاری که شما انجام داده اید. ضمن آنکه چیزی که هویدا است این که دیگران گفتار شما را تاب آوردند ولی شما حضور دیگران را تاب نمی آورید. من و مانند من اگر به دنبال چهره افراد می گشتیم اینجا نبودیم و از فرهنگ سخن نمی گفتیم. ‏ای کاش دست کم از ادب سخن نمی گفتی آن هم با این ادبیات


message 8: by Mohsen Sad (new)

Mohsen Sad | 2263 comments سلام ونوس
بعد از برگشتن از شمال شعر تو را خواندن نمی دونی چه حسی داره
معرکه است
شاید بهترین شعرت بوده

من اگر به جای تو بودم به جای میمیرد می نوشتم خفه میشود یا غرق می شود
به فضای شعرت بیشتر می آمد
به هر حال عالی بود


back to top

unread topics | mark unread