جمله discussion

16 views
جمله سازی > شوخی

Comments (showing 1-11 of 11) (11 new)    post a comment »
dateDown_arrow    newest »

Art Miss (Artmiss) | 170 comments شوخی جدی ترین حرفهایی که می خواهیم بهم بگوییم و رویمان نمی شود که آنها را مستقیم و رک بگوییم۰


Mohsen Sad | 934 comments Mod
کدوم شوخیه که نصفه ش جدی نباشه

ضرب المثل های اصفهانی


رؤیا | 250 comments !به شوخی‌ گفتم دوستت دارم


Ashkan Ansari | 949 comments شما هم خیلی شوخ هستید رویا جان! ‏
:D


Sanaz nei (sahel12) | 452 comments شوخی شوخی ، واسم شاخ شد


message 6: by Art Miss (last edited Apr 18, 2012 12:13PM) (new)

Art Miss (Artmiss) | 170 comments شوخی تاریخی؟؟؟

در ۴۸۰ پیش از میلاد خشایارشاه در جنگ ترموپیل به تهدید یونانیان دست زده و خطاب به سرکرده آنان لئونیداس می گوید: ـ

ـ آنقدر کماندار دارم که تیرهایشان خورشید را تاریک کنند۰

و لئونیداس پادشاه اسپارت چنین پاسخ می دهد: ـ

ـ بهتر از این نمی شود۰ آن هنگام در سایه می جنگیم۰


اوووه ببخشید فکر کنم این مربوط به یک شوخی در بخش جنگل بشه از یه جمله گذشت شد دوتا


message 7: by Sanaz (last edited Apr 18, 2012 12:14PM) (new)

Sanaz nei (sahel12) | 452 comments مرسی بانو خیلی عالی


رؤیا | 250 comments Ashkan wrote: "شما هم خیلی شوخ هستید رویا جان! ‏
:D"


!خیلی‌ زیاد اشکان جان، اما شوخی‌های من همش جدیست نه نصفش


banafshe (banafshe65) | 286 comments از شوخی ام به فغان آمد و گریست
مردی که خنده هاش همجنس نم نم باران بود


Mohsen Sad | 934 comments Mod
شوخی می کنی، نه بابا

:)


banafshe (banafshe65) | 286 comments محسن صادقیان wrote: "شوخی می کنی، نه بابا

:)"


نه حالا اونقدام که فکرشو کنی نه
:))


back to top

unread topics | mark unread