انجمن شعر discussion

42 views
كارگاه شعر > غزل سپید/ سحر ...

Comments (showing 1-21 of 21) (21 new)    post a comment »
dateDown_arrow    newest »

Ashkan Ansari | 395 comments من نخست که پیش نوشتار این اثر را خواندم، تصور کردم که منظور آن است که شما سیاه کار (گناهکار) هستید - چون سپیدکار نیستید- راهنمایی می خواهید برای درستکاری و راه آنان! اما پس از خواندن اثر دیدم که خیر چنین نیست. من شخصا این قالب را نمی پسندم به همین دلیل هم نقدی بر آن ندارم. پیروز باشی


message 2: by Sahar (last edited Sep 28, 2010 12:42AM) (new)

Sahar | 83 comments ممنون از لطفتون
اما این خیلی باید دور از ذهن بوده باشه که کسی در جایی به نام کارگاه شعر درخواست کمک برای درستکاری داشته باشه جناب اشکان .
سعی می کنم دیگه " سپید " کار نکنم ... البته اگر باز برداشت اخلاقی و غیر اخلاقی نمی کنید

موفق باشید شاعر عزیز


message 3: by Parva (last edited Oct 08, 2010 01:19AM) (new)

Parva Rostami | 499 comments سحرجان
من شعر شما رو خوندم ولی به دلیل فیلتر بودن سایت هر چه تلاش کردم نتونستم نظرم رو بذارم.‏
نمی دونم چرا شعر دیگه اینجا نيست!‏
چرا این قدر زود نا امید شدید!!!!!!‏
این دومین شعر سپیدی بود که از شما می خوندم.‏
تصویرهای ذهنی شما٬ در اینجا هم زيبا ظهور کرده بود.‏
ولی گسستگی در زبان داشتید که اون هم بدون شک با تمرین رفع میشه.‏

اگر دوست نداری سپید بنویسی بحث دیگه ای هست٬ ولی اگر به این زودی نا امید شدی پیشنهاد ميدم برگردی و ادامه بدی تا به هدفت برسی.‏

موفق باشی دوست عزیز


Mahyar Mohammadi | 365 comments این نوشته چرا این جاست؟


Parva Rostami | 499 comments آخه شعر بوده


Mahyar Mohammadi | 365 comments شعر اش کو پس؟ :دی


Parva Rostami | 499 comments برش داشتن
نظر من رو بخوني متوجه ميشي مهيار جان
:دي


Mahyar Mohammadi | 365 comments ئه! تو کی نظر داده بودی که من ندیدم؟ :دی


Ashkan Ansari | 395 comments فکر کنم شعر را باید ول کنیم به دنبال شاعر بگردیم!؟


Mahyar Mohammadi | 365 comments من فکر کنم باید نخست دنبال ِ منتقد بگردیم. :دی


Sahar | 83 comments سلام به همه ی دوستان
حقیقت این است که وقتی دیدم خواننده با عنوان شعر مشکل دارد فاتحه ی شعر را خواندم و حذف کردم

در هر صورت از توجه همه ی دوستان سپاسگزارم

...


Ashkan Ansari | 395 comments خوب است که دست کم شاعر پیدا شد. ‏


Mahyar Mohammadi | 365 comments البته شعر هنوز معلوم نیست کجاس. :دی


Ashkan Ansari | 395 comments من یک لحظه دیدمش، سریع نقدش کردم! ‏


Mahyar Mohammadi | 365 comments پس رو هوا نعل کردی اشکان خان! ‏


Ashkan Ansari | 395 comments بله!؟


Mahyar Mohammadi | 365 comments پشه رو عرض کردم. :دی


Ashkan Ansari | 395 comments البته
:D


Yasmina | 56 comments غزل سپید ؟؟؟


Mahyar Mohammadi | 365 comments مشترک ِ مورد ِ نظر در شبکه موجود نمی باشد. :دی


back to top

unread topics | mark unread