Dandelion - قاصدک discussion

44 views
عاشقانه منوتو > یاد قلبت باشد

Comments (showing 1-6 of 6) (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

مهربانم، ای خوب
یاد قلبت باشد یک نفر هست که اینجا
بین آدمهایی که همه سرد و غریبند با تو
تک و تنها، به تو می اندیشد
و کمی
دلش از دوری تو دلگیر است
مهربانم ای خوب

یاد قلبت باشد، یک نفر هست که چشمش
به رهت دوخته ، بر درمانده
و شب و روز دعایش این است
زیر این سقف بلند، هر کجا هستی، به سلامت باشی
و دلت همواره، محو شادی و تبسم باشد

مهربانم ای خوب
یاد قلبت باشد، یک نفر هست که دنیایش را
همه هستی و رویایش را
به شکوفایی احساس تو پیوند زده
و دلش می خواهد لحظه ها را با تو به خدا بسپارد

مهربانم ای خوب
یک نفر هست که با تو
تک و تنها با تو
پر اندیشه و شعر است و شعور
پراحساس و خیال است و سرور


مهربانم این بار یاد قلبت باشد
یک نفر هست که با تو به خداوند جهان نزدیک است
و به یادت هر صبح گونه سبز اقاقی ها را
از ته قلب و دلش می بوسد
و دعا می کند این بار که تو
با دلی سبز و پر از آرامش، راهی خانه خورشید شوی
و پر از عاطفه و عشق و امید
به شب معجزه و آبی فردا برسیمهین رضوانی فرد


message 2: by Nasrin (new)

Nasrin | 12 comments زیبا بود


message 3: by [deleted user] (new)

ممنون هلنا جان
:)


message 4: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 268 comments مرسی ایمان جان از این همه احساس


ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
ممنونم ایمان عزیز
زیبا بود
خیلی


message 6: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
بسیار عالی


back to top

unread topics | mark unread