انجمن شعر discussion

20 views
ترجمه شعر > It's not just me - Anders Johansson

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown_arrow    newest »

Homa Bahramparvar | 2 comments این ترجمه رو تقدیم می کنم به آزاده عزیزم، برای محبتش!

It's not just me

Anders JohanssonTell me you've had trouble sleeping
That you toss and turn from side to side
That it's my face you've been seeing
In your dreams at nightTell me that you wake up crying
And you're not sure exactly why
Tell me that something is missing
In your life, in your life baby


Tell me that you live for love
That forever is never enough
That you've waited all your life to see
That you want so badly to believe
Tell me that it's not just me

I could have sworn I saw you smile at me
Standing in the pouring rain
At a loss for words an running out of time
I said this crazy thing (crazy thing),

Hold me now and tell me that you do believe
In a soul, a soul mate
And tell me, and tell me, tell meاین فقط من نیستم!

آندرسون جانسونبهم بگو که پریشون خوابیدی

که غلطا واغلط زدی و اینور آنور شدی

که آن چهره ی من بود که دیده بودی

در رویای شبانتبهم بگو که گریون از خواب پریدی

ودرست مطمئن نبودی چرا؟

بهم بگو که داری از دست می دی چیزای رو

در زندگیت ، در زندگیت عزیزبهم بگو که برای عشق زندگی می کنی

که هیچ وقت تمام نمیشه

که در تمام عمرت منتظرش می مونی

که می خوایش همونقدر که باورش داری

بهم بگو که فقط من نیستم! ( که اینطور فکر می کنم)می تونم قسم بخورم که دیدم بهم می خندیدی

ایستادی زیر شرشر بارون

در کوتاه ترین واژه ها و کمترین زمان

گفتم که این دیونگیهحالا بغلم کن و بهم بگو که تو باور می کنی

که یه روحیم ، یک روح در دو بدن

و بهم بگو ، و بهم بگو ، بهم بگو
http://www.raghseparvaneha.blogfa.com...Saeedeh mosavi | 155 comments هماي عزيز
از انتخاب شعرت ممنون و بيشتر ممنون كه به آزاده عزيز تقديمش كردي
چون لايقش هست
من جسارتا چند تا نكته كه در ترجمه ات ديدم را ميخواستم به شما بگم
البته اندازه شما مهارت در ترجمه ندارم
1-در روياها شبانه ات
2-بهم بگو چيزهايي در حال از دست رفتن است
3-كه در تمام عمر منتظرش بوده اي
4-ايستاده اي زير شرشر باران
و در مصرع چهارم غلطا واغلط شعر رو سنگين كرده
.
.
.
موفق باشي عزيز
message 3: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
ممنون هما جان...

اميدوارم به زودي ترجمه هاي قوي اي ازت بخونم... تلاشت ستودني ست.

----

شما لطف داريد سعيده جان


back to top

unread topics | mark unread