Dandelion - قاصدک discussion

30 views
جملات عاشقانه > ورد جادویی

Comments (showing 1-12 of 12) (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 26 comments می خواهم این ورد را یواشکی به تمام عاشق ها هدیه کنم : در بدترین شرایط هم جواب می دهد حتی اگر زد توی گوشتان ، تف انداخت توی صورتتان و....
روزی صد بار تکرار شود
اگر با من نبودش هیچ میلی
چرا ظرف مرا بشکسته لیلی


message 2: by Azar (new)

Azar | 14 comments عجب وردی:)
ظرف شکستن با تو گوشی خوردن و تف توی صورت از زمین تا اسمون فرق داره
اون شکست تا جلب توجه کنه اما این می زنه که صلب توجه کنه
لپ کلام رو گرفتم اما نظرم رو هم با مزاح به عرض رسوندم
ممنون


message 3: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 26 comments Azar wrote: "عجب وردی:)
ظرف شکستن با تو گوشی خوردن و تف توی صورت از زمین تا اسمون فرق داره
اون شکست تا جلب توجه کنه اما این می زنه که صلب توجه کنه
لپ کلام رو گرفتم اما نظرم رو هم با مزاح به عرض رسوندم
ممنون"


از کجا می دونی داره صلب توجه می کنه نکته اش همینه!message 4: by Farhad Taheri (new)

Farhad Taheri (FarhadTaheri) اگر با من نبودش دشمنی بیش
چرا با من گرفته جنگ در پیش

اگر با من به نفرت رو ندارد
چرا بر من به سختی حرف راند


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments شيشه بشكسته را پيوند كردن مشكل است
كوه را با آن بزرگي ميتوان هموار كرد
حرف ناهموار را هموار كردن مشكل است

....!!!


message 6: by محسن (last edited Jan 09, 2010 02:14AM) (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 26 comments Farhad Taheri wrote: "اگر با من نبودش دشمنی بیش
چرا با من گرفته جنگ در پیش

اگر با من به نفرت رو ندارد
چرا بر من به سختی حرف راند"


اين جمله از كسي است كه بينهايت دوستش داشتم:
چيزي كه ما در فكرمان به آن زندگي كردن مي گوييم شامل توجيه هايي است كه از وقايع مي كنيم
حالا مي توانيد كار هايش را هر جوري دوست داريد توجيه كنيد
ممنون زندگي خوشي را برايتان آرزو مندم!


message 7: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 26 comments saina ahmadi wrote: "شيشه بشكسته را پيوند كردن مشكل است
كوه را با آن بزرگي ميتوان هموار كرد
حرف ناهموار را هموار كردن مشكل است

....!!!"


اين جمله از كسي است كه بينهايت دوستش داشتم:
چيزي كه ما در فكرمان به آن زندگي كردن مي گوييم شامل توجيه هايي است كه از وقايع مي كنيم
حالا مي توانيد كار هايش را هر جوري دوست داريد توجيه كنيد
ممنون زندگي خوشي را برايتان آرزو مندم


message 8: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 268 comments چقدر جالب بود محسن جان
توجيه كردن وقايع
يه واقعيته


message 9: by Farhad Taheri (last edited Jan 15, 2010 08:44PM) (new)

Farhad Taheri (FarhadTaheri) بچه ها کلا سعیده شمشیرو از رو بسته امروز

:))


message 10: by Saeedeh (last edited Jan 16, 2010 03:42AM) (new)

Saeedeh mosavi | 268 comments Farhad Taheri wrote: "بچه ها کلا سعیده شمشیرو از رو بسته امروز

:))"


خشن شدم يعني فرهاد جان؟
:(
نهههههههههههههmessage 11: by Farhad Taheri (new)

Farhad Taheri (FarhadTaheri) ای کم و بیش

;))


message 12: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 268 comments :)back to top

unread topics | mark unread