افشین افشار's Reviews > بوف کور

بوف کور by Sadegh Hedayat
Rate this book
Clear rating

by
93089
's review
Nov 18, 2007

it was amazing


Sign into Goodreads to see if any of your friends have read بوف کور.
Sign In »

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by laaya (last edited Aug 25, 2016 01:49PM) (new)

laaya 14 salam bud ke in ketab ro khundam. hamun moghe tasmim gereftan age yezamani khastam khodkoshi konam vali angizeye kafi nadashtam beshinam yebare dige bekhunamesh. ;)


افشین افشار شوربختانه این تنها شما نیستید که چنین نگرشی نسبت به هدایت و بخصوص اثر جاودانۀ او یعنی بوف کور دارید
بلکه بسیارانی چون شما،بوف کور هدایت را کتاب و داستانی برای خودکشی میدانند
و براستی که جای تاسف دارد
اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا هدایت نام این اثر را بوف کور گذاشت؟
بیش از صدها دلیل برای رد کردن چنین نظری که شما و بس بسیارانی دارند در همین اثر وجود دارد.
اما من به این بسنده میکنم که چرا هدایت نام این اثر را بوف کور گذاشت؟
اگر با جستجوگری به پاسخ این پرسش پی ببرید مطمئنن به نتیجۀ متفاوت تری خواهید رسید و آنگاه این حکایت را حکایتی برای اقدام به خودکشی نخواهید دانست


back to top