Ali's Reviews > Regarding the Pain of Others

Regarding the Pain of Others by Susan Sontag
Rate this book
Clear rating

by
4693
's review
Feb 18, 2007

liked it
bookshelves: essays

اگرچه سوزان سونتاگ در ایران بیشتر به یک منتقد ادبی و اجتماعی نویس معروف است، و در این زمینه ها کارهای بزرگی تالیف کرده، اما رمان های سونتاگ کارهای زیبایی ست که ندیده یا نشنیده ام به فارسی ترجمه شده باشد. روشن نیست چرا بجز چند مقاله، آثار او به فارسی برگردانده نشده. سوزان سونتاگ از روشنفکران آمریکایی دهه ی 1960 است، با همان دید رادیکال نسبت به جوامع غربی. بعدها به شکلی از آمریکا زده شد و به تبعیدی خودخواسته به اروپا، سوئد و بعدن فرانسه رفت. سال های اقامت سونتاگ در اروپا یادآور زندگی بسیاری از نویسندگان نسل پیش از او هم چون همینگوی است که بخشی از دوران جوانی و میانسالی شان را در اروپا و عمدتن فرانسه گذراندند. اگرچه سونتاگ در میان دانشگاهیان و در رسانه ها بیشتر به یک روشنفکر نق نقو و ایرادگیر معروف است، با این همه نمی توان از نقش او به عنوان یک زن نویسنده در روند تفکر دایره ی روشنفکری آمریکایی ها چشم پوشید.

نه گمانم که بجز چند مقاله ی سوزان سونتاگ به فارسی درآمده باشد.، به ویژه این کتاب؛ با توجه به رنج دیگران
flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Regarding the Pain of Others.
Sign In »

No comments have been added yet.