علی's Reviews > Ulysses

Ulysses by James Joyce
Rate this book
Clear rating

by
4693
's review
Jul 16, 07

bookshelves: classic-fictions, great-ones

این اثر بزرگ جویس در زبان فارسی سرنوشت عجیبی داشته. بار اول تکه هایی از آن توسط ابوالحسن نجفی ترجمه شده و اگر درست بخاطر داشته باشم در کتاب هفته به چاپ رسیده است. بعدها دیگری که نامش را بخاطر ندارم، دست به ترجمه ی اولیس زد که اتفاقی نیفتاد. گویا ربیعی اولیس را بصورت کامل ترجمه کرده و بعدن در ممیزی یا هرچه که اسمش را می گذارید، مانده و هرگز منتشر نشده است.
زبان جویس، زبان مشکلی ست و اولیس مشکل ترین اثر جویس است. تعداد کمی از ایرانیان اولیس را خوانده اند. با وجودی که سه بار در سه دوره ی مختلف، بخش هایی از جویس را خواندم، موفق به اتمام آن نشدم تا سال های اقامت در هند، دوستی انگلیسی زبان یاری ام کرد تا اولیس را به پایان ببرم. تازه دریافتم که خواندن اولیس، نیاز به اطلاعات وسیعی در مورد کتاب مقدس، اساطیر یونان و اروپا و... دارد، در عین حالی که نوعی درس زبان انگلیسی هم هست. بنابراین خواندن اولیس، پنجره های بسیار دیگری را هم به روی من باز کرد.
1 like • Likeflag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Ulysses.
Sign In »

No comments have been added yet.