Hồng Sơn's Reviews > Nơi dòng sông chảy qua

Nơi dòng sông chảy qua by Norman Maclean
Rate this book
Clear rating

by
5820864
's review
May 08, 12

Read on May 08, 2012


Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Nơi dòng sông chảy qua.
sign in »

Comments (showing 1-3)
dateUp_arrow    newest »

Hồng Sơn Trong sách ghi nguyên bản cuốn này là A river runs through it (Không có other stories), nhưng khi combine thì để ý thấy mấy cuốn bản tiếng Anh, họ combine cả A river runs through itA river runs through it, and other stories nên cũng cũng combine vào cùng đây vậy.


message 2: by Anh (new)

Anh bìa đẹp quá :)


Hồng Sơn Giấy cũng đẹp cậu ạ, dày mà vẫn nhẹ. Mấy quyển sách mỏng, giấy nhẹ này mà in khổ nhỏ, bỏ túi thì hay :))


back to top