Huy's Reviews > Chỉ cần có nhau

Chỉ cần có nhau by Anna Gavalda
Rate this book
Clear rating

by
5699603
's review
Apr 25, 2012

liked it


Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Chỉ cần có nhau.
Sign In »

Comments (showing 1-4 of 4) (4 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Thanh Hằng (new)

Thanh Hằng săn bắt hái lụm?


Hanki Nguyen quyển này hình như chưa có bản Việt mà e


message 3: by Huy (new) - rated it 3 stars

Huy Quyển này là "Chỉ cần có nhau" đó anh :D


Hanki Nguyen sực nhớ ra là a chưa mua cuốn này nữa


back to top