Milica Chotra's Reviews > Podeljena nacija: srpski nacionalizam i politički sukobi u Srbiji, 1990-2000

Podeljena nacija by Vladimir Ribić
Rate this book
Clear rating

by
7149340
's review
Feb 10, 2014

Read in August, 2012


Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Podeljena nacija.
Sign In »

Reading Progress

03/28/2012 page 54
13.0% "A od sutra joj se ozbiljno posvećujem. Obećavam pred ovim ljudima ovde :)"
08/13/2012 page 163
39.0% "Eh, kad bi China Miéville pisao i udžbenike, možda bih ja i položila neki ispit :)"
08/21/2012 page 207
49.0% "4/6 ispitnih pitanja gotovo. A sad najgore :)"
08/25/2012 page 355
84.0% "5/6. Još malo :)"
show 3 hidden updates…

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Jovana (new)

Jovana S. Zvuci zanimljivo, barem sudeci po naslovu.
Koji predmet je u pitanju, if I may ask? :D


message 2: by Milica (new) - added it

Milica Chotra Nacionalna etnologija - Politika (svi predmeti sa četvrte godine nam se zovu "Nac. Etn - bla bla"). U suštini - ovo je analiza javnih nastupa i propagande srpskih političara u Jugoslaviji tokom '90ih, s naglaskom na upotrebu nacionalističke retorike u međusobnom prepucavanju, ali je ispričano sve što se dešavalo u tom periodu, s osvrtom na istorijski razvoj nacionalizma u Evropi i svetu, te se raspad Jugoslavije i tumači u okviru trenda uspona etničkih nacionalizama i partikularističkih i secesionističkih težnji u postsocijalizmu. Napisaću ja poduži review kasnije, ne da mi se sad da ocenjujem profesora i nalazim mu mane pre nego što položim ovo :)


message 3: by Jovana (new)

Jovana S. Sjajan summary XD. Sounds rather appealing - propaganda/retorika domacih politicara tokom 90-ih me fascinira u poslednje vreme.
Naravno - good luck na ispitu. :D


back to top