Milica Chotra's Reviews > Podeljena nacija: srpski nacionalizam i politički sukobi u Srbiji, 1990-2000

Podeljena nacija by Vladimir Ribić
Rate this book
Clear rating
Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Podeljena nacija.
Sign In »

Reading Progress

03/28/2012 page 54
13.0% "A od sutra joj se ozbiljno posvećujem. Obećavam pred ovim ljudima ovde :)"
08/13/2012 page 163
39.0% "Eh, kad bi China Miéville pisao i udžbenike, možda bih ja i položila neki ispit :)"
08/21/2012 page 207
49.0% "4/6 ispitnih pitanja gotovo. A sad najgore :)"
08/25/2012 page 355
84.0% "5/6. Još malo :)"
show 3 hidden updates…

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Jovana (new)

Jovana S. Zvuci zanimljivo, barem sudeci po naslovu.
Koji predmet je u pitanju, if I may ask? :D


message 2: by Milica (new) - added it

Milica Chotra Nacionalna etnologija - Politika (svi predmeti sa četvrte godine nam se zovu "Nac. Etn - bla bla"). U suštini - ovo je analiza javnih nastupa i propagande srpskih političara u Jugoslaviji tokom '90ih, s naglaskom na upotrebu nacionalističke retorike u međusobnom prepucavanju, ali je ispričano sve što se dešavalo u tom periodu, s osvrtom na istorijski razvoj nacionalizma u Evropi i svetu, te se raspad Jugoslavije i tumači u okviru trenda uspona etničkih nacionalizama i partikularističkih i secesionističkih težnji u postsocijalizmu. Napisaću ja poduži review kasnije, ne da mi se sad da ocenjujem profesora i nalazim mu mane pre nego što položim ovo :)


message 3: by Jovana (new)

Jovana S. Sjajan summary XD. Sounds rather appealing - propaganda/retorika domacih politicara tokom 90-ih me fascinira u poslednje vreme.
Naravno - good luck na ispitu. :D


back to top