Quang Khuê's Reviews > Tiểu sử Steve Jobs

Tiểu sử Steve Jobs by Walter Isaacson
Rate this book
Clear rating

by
5927647
's review
Dec 04, 2011

really liked it
bookshelves: non-fiction, biography
Read from April 22 to May 01, 2012

flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Tiểu sử Steve Jobs.
Sign In »

Reading Progress

04/22/2012 page 215
31.0%
show 4 hidden updates…

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Bito (new)

Bito Dang @_@ hay lắm à


Quang Khuê Quyển này đúng là hay anh à. Em nghĩ một phần là do nhân vật, nhưng một phần lớn cũng do người viết. Mặc dù bản dịch này nghe mọi người bảo không tốt lắm, nhưng em đọc thấy cũng khá thích.


back to top